Izolacija za bolju budućnost

Program URSA FRAGMAT - AKUSTIKA RS

Program  URSA FRAGMAT - AKUSTIKA RS namenjen je arhitektima – projektantima koji žele, da procene nivo zvučne izolacije različitih konstrukcija. Iako dobijeni rezultati nekada nisu dovoljni i ne mogu se zameniti sa kompleksnom studijom o zaštiti od buke, što je posledica radnog iskustva i profesionalnog rada na polju akustike, oni se svakako mogu koristiti kao smernice u projektovanju i podrška pri izradi kompleksne akustičke studije kod složenijih objekata, a za većinu objekata koji se sreću u svakodnevnoj projektantskoj praksi (stambene i poslovne zgrade, hoteli…) može se program koristiti i za izradu elaborata zvučne zaštite.

 

Za razliku od dosadašnjih software-a i proračuna koji su se pojavljivali na tržištu i koji su tretirali samo zvučno-izolacionu moć pojedinih konstrukcija zasebno, ovaj program nudi mnogo kompleksniji uvid u fenomen prostiranja zvuka kroz konstrukcije, uzimajući u obzir i efekte bočnog provođenja zvuka kroz zidove i međuspratne konstrukcije (tavanice i podove), tako da prenos zvuka iz jedne prostorije u drugu posmatra sistemski kroz sve elemente prostorije koji utiču na to.

 

Program takođe uzima u obzir i vrstu spojeva između konstrukcija koja može imati veoma značajan uticaj na prenos zvuka iz jedne prostorije u drugu, kao i uticaj spoljašnjih zidova i stolarije na prodor spoljašnje buke u prostoriju.

 

Program takođe ima modul koji se odnosi na prostornu akustiku procenjujući vreme reverberacije u prostoriji. Radeći na programu, korisnik će veoma brzo uvideti edukativnu vrednost koju on nosi u sebi, dopuštajući korisniku da varijacijama raznih pomenutih parametara (kao što su način spojeva konstrukcija,dimenzje prostora, veličina i položaj stolarije, različiti nivoi zvučne izolacije konstrukcija…), trenutno vidi kako to utiče na konačni rezultat prolaza zvuka iz jedne prostorije u drugu i na kraju krajeva šta sve utiče na zvučnu izolacionu moć jedne konstrukcije koja deli dve prostorije. Sa novim saznanjima, proces projektovanja će biti celokupniji, kompleksniji, svesniji i na kraju krajeva mnogo bolji po pitanju akustike, i uticaće sigurno na povećanje kvaliteta zvučne zaštite u objektima koji se grade, a samim tim i na kvalitet života.

 

Program ne uzima nikakve matematičke modele za proračun zvučne izolacije pojedinih konstrukcija, već koristi bazu podataka izmerenih laboratorijskih vrednosti, a ostale uticaje na prenos zvuka, uzima preko proračuna definisanih u evropskim standardima EN 12354

 

Program URSA FRAGMAT akustika je prisutan na tržištu Slovenije već godinu dana, naišao je na jako dobar prijem i predstavlja nezamenjiv alat kod projektanata za projektovanje zvučne zaštite zgrada.  

 

Program se može koristiti kao pomoć pri projektovanju, a ne za komercijalnu upotrebu (zabranjena je dalja prodaja programa). Vlasnik URSA SLOVENIJA d.o.o. ne odgovara za tačnost proračuna.

 

Program URSA FRAGMAT – Akustika RS je dostupan svim korisnicima na našem sajtu, a može se preuzeti ovde.

 

Za dodatnu pomoć ili informacije obratite se na: 

URSA d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd
Tel.: 011/6137 480,
assistance.srbija@ursa.com