Izolacija za bolju budućnost

URSA Srbija

Kontakti

 

URSA d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd
tel.: +381 11 613 75 48
faks: +381 11 613 74 80

 

 

Bora Češljević
Direktor
mobitel: +381 63 375 207
email:
bora.cesljevic@ursa.com

 

Vlada Bezbradica
mobitel: +381 63 375 209
email:
vlada.bezbradica@ursa.com

 

Ljiljana Todorović
mobitel: +381 63 370 930
email:
ljiljana.todorovic@ursa.com