URSA AIR

Zero A2 P8880

Paneli od mineralne vune

ursa-zeroa2p8880-1500550514.jpg

Područje upotrebe

Tehničke izolacije:

Klima i ventilacioni kanali:

URSA AIR paneli se mogu koristiti za izradu vazdušnih kanala kod prinudne ventilacije vazduha u stambenim i nestambenim objektima,kao što su poslovne zgrade, proizvodne hale, škole, bolnice, hoteli….. URSA AIR paneli su veoma pogodni za korišćenje kako u novogradnji tako i kod renovacija, u principu  u svim slučajevima  gde  se vazdušni kanali  prvi put postavljaju,renoviraju ili zamenjuju.

Opis proizvoda

Paneli od mineralne vune URSA AIR za izradu vazdušnih kanala,rađeni po  evropskoj normi EN 14.303, kaširani sa spoljašnje I unutrašnje strane  sa ojačanom aluminijumskom folijom.

Tehničke karakteristike

URSA AIR paneli od mineralne vune su u skladu sa EN 14303 i koriste se za za izradu izolovanih vazdušnih kanala  prema EN 13403.

MW-EN-14303-T5-MV1

Karakteristike:

  • Vrhunska reakcija na vatru- negoriv materijal
  • Optimalna toplotna zaštita
  • Vrhunska zvučna izolacija
  • Visoki stepen zaptivenosti
  • Higijenski sigurna
  • Maksimalna fleksibilnost
  • laka obrada

 

Struktura
Višeslojne URSA AIR Zero A2 ploča se  sastoji od jezgra od mineralne vune koje je obloženo obostrano sa armiranom aluminijumskom folijom.
 
Visiko-tehnološka antibakterijska  unutrašnja površina
Zero je nova unutršnjaa, mineralna površina nastala razvojem URSA AIR proizvoda. Ona je antibakterijska,higijenski besprekorna i bezopasna za čišćenje.
 
Vrhunska toplotno izolacioni i zvučno-absorbcioni materijal
URSA AIR Zero A2 panel od mineralne vune je materijal sa vrhunskim termičkim karakteristikama, nezapaljiv i sa visokim zvučno absorbcionim karakteristikama.
 
Prefabrikovane spoljašnje ivice
URSA AIR izolacioni paneli imaju mašinski izrađen preklop na spoljašnjoj ivici (pero) kao komplementaran deo unutrašnjeg falca (žleb).
 
Ojačana aluminijumska folija
Stabilnost I zaštitu vazdušnih kanala URSA AIR paneli obezbeđuju apoljašnjom visoko kvalitetnom ojačanom aluminijumskom folijom.

 

Karakteristike

Standard

Vrednost

Oznaka

 

MW- EN 14303-T5-MV1

Lambda (λ90/90)

EN 12667

EN 12939

10ºC - 0,032 W/mK

24ºC - 0,034 W/mK

40ºC - 0,036 W/mK

60ºC - 0,038 W/mK

Gorivost (Euroklasifikacija)

EN 13501-1

A2 s1 d0

Otpor difuziji vodene pare

EN 12086

MV1 - 148,15 m2 h Pa/mg

Zvučna absorbcija bez plenuma (a)

 

0,55

Zvučna absorbcija sa plenumom od 37 cm (a)

 

0,80

Sertifikati

Dokumentacija za preuzimanje

(PDF / 4,35Mb)