URSA GLASSWOOL

SF38

Samonosivi filc od mineralne vune jednoznačno označen zbog lakšeg rezanja na ploče, komprimovan u odnosu 1:5. Širina ploče jednaka je razmaku između greda. Širina filca pri tome predstavlja dužinu ploče.  

ursa-sf38-1558607830.jpg

Područje upotrebe

Kosi krov
Između rogova i kao dodatna izolacija ispod rogova

Plafoni
Spušteni plafoni, Međuspratna konstrukcija ka negrejanom tavanu

Spoljašnji zidovi
Drvene konstrukcije

Opis proizvoda

Toplotna i zvučna izolacija kosih krovova u koje se postavlja između rogova (samonosiva), dodatan izolacioni sloj ispod rogova, te izolacija montažnih drvenih zidova i drugih konstrukcija sa većim zahtevima za toplotnom i zvučnom izolacijom.

Tehničke karakteristike

MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFr5

Karakteristike:

  • toplotna provodljivost prema SIST EN 13162, SRPS U.A2.020 λD = 0,038 W/mK
  • klasa gorivosti A1 po SIST EN 13501-1 i SRPS ISO 1182
  • otpor strujanju vazduha AFr > 5 kPa s/m²
  • Paropropusan (µ=1)

 

URSA SAP šifra

Debljina mm

Dužina mm

Širina mm

Količina m2/paket

Količina m2/paleti

Toplotni otpor RD (m2K/W)

2082496

100

5500

1200

6,60

158,40

2,60

2082497

120

4700

1200

5,64

135,36

3,15

2082498

140

4000

1200

4,80

115,20

3,65

2082500

160

3500

1200

4,20

100,80

4,20

2081997

180

4000

1200

4,80

115,20

4,70

2081877

200

3500

1200

4,20

100,80

5,25

2081998

220

3200

1200

3,84

92,16

5,75

2081999

240

3000

1200

3,60

86,40

6,30

Sertifikati

Dokumentacija za preuzimanje