ursa-steildach-1488190587.png

Kosi krov

Kosi krov je jedna kompleksna konstrukcija koja ima zadatak da zaštiti untrašnji prostor ispod njega od hladnoće, toplote, sunčevog zračenja, zvuka, vlage …

Kosi krov

On treba unutrašnjem prostoru da obezbedi:

  • Toplotnu izolaciju i toplotnu stabilnost , što znači da otežava hlađenje potkrovnog prostora tokom zime i sprečava pregrevanja tokom letnjih meseci
  • Ne propuštanje spoljašnjeg vazduha. – dobrim izvođenjem slojeva i dobrim prijananjem URSA mineralne vune uz rogove sprečavaju se gubitci usled ventilacije ( infiltracije spoljašnjeg vazduha u potkrovni prostor)
  • Zvučnau izolaciju – zbog mineralne vune URSA kosi krov ima izuzetno dobru zvučnu izolaciju koja štiti potkrovne prostore od buke usled atmosferskih padavina I saobraćaja
  • Disanje konstrukcije – obezbeđuje protok vodene pare kroz konstrukciju korišćenjem paropropusnih materijala ( URSA mainralna vuna I URSA SECO paropropusne-vodonepropusne folije) I pravilnim postavkom slojeva konstrukcije kosog krova.
  • Sprečavanje stvaranja buđi na unutrašnjoj površini konstrukcije – dobrom izolacijom kosog krova se obezbeđuje dovoljno visoka temperatura na unutrašnjoj površini da ne dođe do pojave kondenzata a smim tim I buđi, čime se stvaraju higijenski uslovi za normalan život u potkrovnim prostorima.
  • Zaštita od požara – mmineralna vuna URSA je negoriv materijal I u konstrukciji kosog krova obezbeđuje zaštitu od požara krovne konstrukcije

 

Potrebno je napomenuti da kod projektovanja i izvođenja kosog krova nije dovoljno samo koristiti kvalitetne materijale nego je važan način i redosled njihovog postavljanja zbog uslova  građevnske fizike. Npr važno je u kom redosledu su poređani materijali zbog pojave prekomerne kondenzacije, ili da li je postavljen ventilirajući sloj vazduha koji hladi konstrukciju leti , doprinosi disanju konstrukcije I sprečavanju prekomerne kondenzacije zimi ...

Između rogova sa unutrašnje strane

Postupak je pogodan kako za naknadnu izolaciju novih neizolovanih kosih krovova, tako I za izolaciju već gotovih krovova prilikom renovacije. Kao izolacija između rogova se koristi URSA mineralna vuna u obliku rolni i ploča.

Mineralna vuna URSA je zbog svoje elastičnosti jako pogodna za ovu namenu jer  dobro prijanja uz  rogove i kao takva sprečava toplotne I ventilacione gubitke usled malih otvora između rogova i izolacije što joj daje veliku prednost u primenu u odnosu na krute izolacije na bazi polistirena,poluterana itd….

Ispod rogova

Izolacija ispod rogova ima svoju ulogu kao dodatni izolacioni sloj (smanjenjuje provođenja toplote kroz konstrukciju) i kao zaštita od toplotnih mostova. Kosi krov je jedna heterogena konstrukcija koja se sastoji od drvenih rogova i termoizolacije između njih. Samimi tim što drvo provodi mnogo više toplote od izolacije on prdstavlja toplotni most. Na mestima rogova nakon montiranja završne unutrašnje obloge, za vreme velikih temperaturskih razlika zimi i povećanje vlažnosti iznutra može doći do kondenzacije I pojave kondenzata i stvaranja buđi. Dodatni sloj izolacije ispod rogova sprečava to.

Izvođenje

Priprema: Odrediti debljinu termoizolacije

Izmeriti visinu rogova i odrediti debljinu termoizolacije.

 

Preporuka: Puna izolacija rogova (visina roga = debljina izolacije) sa paropropusnom folijom

 

1. Sečenje izolacionog filca od mineralne vune

Otvoriti pakovanje u kome se nalazi izolacija  i izvaditi je napolje.Izmeriti odstojanje između rogova I iseći po dužini rolne termoizolacije  ploču širine nešto veće od širine između rogova. oko 1 cm. Koristi obeleživače za sečenje koji se nalaze na izolaciji.

 

2. Postaviti izolaciju između rogova

Uzeti izolaciju za bočne strane,lagano je pritisnuti i ubaciti sa donje strane između rogova. Čitav prostor između rogova treba biti popunjen sa izolacijom.Voditi računa da postavljena izolacija skroz prijanja uz rogove!

 

3. Postaviti URSA SECO PRO 2 ili SECO PRO 100 parnu branu

(Pomoćni alat: heftalica)

Parne brane se postavljaju poprečno na rogove (mogu i u pravcu pružanja rogova)sa blagim  opuštanjem u oblasti rogova (Radi apsorbovanja rada rogova) I pričvršćuje se za rogove heftalicom.U tom slučaju predvideti veću količinu folije zbog spojeva sa bočnim konstrukcijama (oko. 20 cm) i preklopa  između nastavaka folije(oko10 cm).

 

4. Zalepiti preklope parne brane sa URSA SECO PRO KP samolepljivom folijom

(Alat: skalpel)

Zalepiti preklopei ako je potrebno,moguće proboje kroz parnu branu sa samolepljivom trakom URSA SECO PRO KP. U tom slučaju odgovarajućim pritiskom,bez nabora i zadihtovan spoj je napravljen sa površinom.

 

5. Zaptivanje prodora sa URSA SECO PRO KA

(Alati: verovatno skalpel)

Zalepiti (zadihtovati) sve proboje kroz parnu branu (npr,prolaz bužir creva u kome se nalaze kablovi za struju)  sa samolepljivom trakom URSA SECO PRO  KA. Zalepiti parnu branu bez zatezanja i za tu priliku obezbediti  suvu,površinu  bez masnoća i prašine!

 

6. Priključak na bočne zidove sa URSA SECO PRO DKS

(Alat: pištolj za silikon)

Uzeti lepljivi silikon URSA SECO PRO DKS ,naneti sloj debljine. 8 mm na susednu komponentu (očišćenu od nečistoća i masti). U zavisnosti od površine,poštovati uputstva za korišćenje koja stoje na pakovanju.Veza za bočni zid treba da bude neprekidna i za vazduh neprpusna.

 

Napomena

Da bi smanjili rizik od kondenzacije na mestima proboja parne brane, moguće je postaviti istu između dva sloja izolacije u kosom krovu. U tom slučaju, matematički moramo proračunati difuziju vodene pare, ako je toplotni otpor ispod parne brane veći od 20% od ukupnog toplotnog otpora konstrukcije.