ursa-technische_isolierung-1488190755.png

Tehničke izolacije

Vazdušne kanale, cevovode i rezervoare štitimo sa toplotnom izolacijom od mnieralne vune, koja po potrebi može biti kaširana slojem aluminijumske folije. Na taj način sprečavamo nastanak kondenzata na površini tehničke instalacije.

Izolacija vazdušnih kanala

Zvučna i toplotna izolacija od mineralne vune sprečava nastanak kondenzata na površini vazdušnih kanala i prigušuje buku, koja se širi kroz njih. Proizvodi od mineralne vune su takođe pogodni za toplotnu zaštitu ostalih tehničkih instalacija kao što su rezervoari, bojleri, cevovodi

Zvučna i toplotna izolacija od mineralne vune sprečava nastanak kondenzata na površini vazdušnih kanala i prigušuje buku, koja se širi kroz njih. Proizvodi od mineralne vune su takođe pogodni za toplotnu zaštitu ostalih tehničkih instalacija kao što su rezervoari, bojleri, cevovodi.

Više

U današnje vreme, uobičajeno je da se  kanali za vazduh prave od čeličnog lima.Pojedini elementi instalacije se isporučuju zajedno ili posebno na objekat. Vreme i troškovi logistike su značajni.Pravljenje i naknadna izolacija vazdušnih kanala – ako je potrebna – uzima dosta vremena.

Više