URSA ALATI

Alat za sečenje URSA AIR

Noževi za sečenje, oblikovanje i spajanje proizvoda URSA AIR.

Alat za sečenje

Crveni alat
Sa crvenim alatom pravi se rez pod uglom od 90oC za pravljenje uglova podužnih ivica kanala, prilikom izrade  pravolinijskog elementa kanala.

Crveni_alat

Plavi alat
Sa ovim alatom se prave falcovane ivice,kojima se zatvara  podužni spoj prilikom sastavljana  pravolinijskog elementa kanala ili spoj  između delova vazdušnog kanala prilikom izrade komplikovanijih kanala za vazduh (kolena,račve, grane).

Plavi_alat

Crni alat
Crni alat se koristi za manualnu izradu unutrašnjih I spoljašnjih falcovanih ivica za spajanje delova kanala, tako se formira jedan neprekidan vazdušni kanal.

Crni_alat