ursa-konstrukcijeudodirusazemljom-1499345439.png

Konstrukcije u dodiru sa zemljom

Sve više i više podrumskih prostora se koristi za život i rad, pa se stoga moraju grejati. Da bi sprečili prekomerne gubitke toplote preko podrumskog zida i plafona opterećenih slojem zemlje, “Pravilnik o Energetskoj Efikasnosti Zgrada” postavlja zahteve za izolacijom ovakvih konstrukcija. Primena ovih mera dovodi do smanjenja troškova grejanja I do povećanja temperature unutrašnjih površina konstrukcija koje su u dodiru sa zemljom, što sa druge strane pruža komfornu boravišnu klimu i pomaže izbegavanju oštećenja konstrukcije, kao što je formiranje buđi.

Ako se potrebne mere izolovanja ovih konstrukcija izvode sa spoljašnje strane, preko hidroizolacije, tada govorimo o izolaciji perimetra. URSA Izolacione ploče od ekstrudiranog polistirena (XPS) su se pokazale kao idealno rešenje zbog svojih karakteristika.

Podne ploče podrumskih prostorija takođe moraju ispuniti zahteve za toplotnom izolacijom. Istovremeni, visoko statičko opterećenje mora biti uzeto u obzir. Sa URSA XPS izolacionim pločama koja trpe ekstremno visoka pritisna opterećenja možemo rešiti ovaj problem. URSA XPS izolacione ploče se mogu koristiti za specijalne aplikacije opterećene temeljne ploče. Njihova primena je takođe moguća u oblasti podzemnih voda jer su totalno otporne na upijanje vode.

Više

Toplotna izolacija podrumskih spoljnih zidova smanjuje toplotne gubitke grejanih i negrejanih podruma takođe. Preporučljivo je postaviti izolaciju perimetra od samog početka gradnja sa spoljne strane, pošto naknadno izolovanje sa unutrašnje strane dovodi do gubitka unutrašnjeg prostora. Takođe, mogu se pojaviti i neizbežni toplotni mostovi.

Više

Fasadna sokla je izložena ekstremnim uticajima usled kontakta sa kišom, snegom, gradom i prskajućom vodom.Takođe je izložena i mehaničkim uticajima. Za ovu namenu je potrebna specijalna i sigurna izolacija sa proizvodom URSA XPS. URSA XPS izolacione ploče sa strukturiranom površinom su predviđene za toplotnu izolaciju ove aplikacije. Ona može biti postavljena u oplate tokom pravljenja betona, naknadno zalepljena ili mehanički pričvršćena za osnovnu konstrukciju, i kasnije prekrivena kulir masom.

Više