Fasadna sokla

Fasadna sokla je izložena ekstremnim uticajima usled kontakta sa kišom, snegom, gradom i prskajućom vodom.Takođe je izložena i mehaničkim uticajima. Za ovu namenu je potrebna specijalna i sigurna izolacija sa proizvodom URSA XPS. URSA XPS izolacione ploče sa strukturiranom površinom su predviđene za toplotnu izolaciju ove aplikacije. Ona može biti postavljena u oplate tokom pravljenja betona, naknadno zalepljena ili mehanički pričvršćena za osnovnu konstrukciju, i kasnije prekrivena kulir masom.

Fasadna sokla

Toplotni mostovi su oblasti u okviru konstrukcije u kojima usled raznorodnih materijala ili geometrje, pored optimalne toplotne izolacije spoljašnjh konstrukcija, dolazi do velike potrošnje toplotne energije.

Primeri termičkih mostova su prodori međuspratnih konstrukcija na fasadu,natprozornici I nadvratnici I veze između stolarije i fasadnog zida. Pored gubitka energije, postoji I rizik od kondenzacije i formiranja buđi. URSA XPS izolacione ploče sa hrapavom strukturiranom površinom su pogodne za toplotnu izolaciju ovih oblasti. One mogu biti postavljene u oplatu tokom procesa pravljenja međuspratne konstrukcije, naknadno zalepljene ili mehanički pričvršćene za osnovnu konstrukciju, i kasnije izmalterisane.