ursa-decke-1488190635.png

Plafoni

Optimalna izolacija plafona obezbeđuje visok nivo životnog komfora i smanjuje potrošnju energije. U zavisnosti od vrste plafona, toplotna i zvučna zaštita, kao I zaštita od požara mogu biti poboljšani. Sa svojim isprobanim i testiranim produktima od mineralne vune, URSA nudi sledeća rešenja.

Spušteni plafoni su laki plafoni,koji vise ispod gole tavanice. Prostor između tavanice i spuštenog plafona se koristi za instalacije kao što su ventilacioni kanali, kablovi, itd. Ugradne svetiljke mogu biti postavljene u ravni sa tim plafonima, tako da se dobijaju glatki spušteni plafoni. URSA izolacioni filčevi I akustičke izolacione ploče  takođe daju spuštenom plafonu dodatnu funkciju termilke I zvučne zaštite. Dodatne komponente sistema URSA SECO PRO  se koriste  Za zaptivanje I zaštitu konstrukcije od vlage.

Više

Međuspratna konstrukcija ka negrejanom podrumu može biti izolovana I sa gornje i sa donje strane Dovoljna visina podruma je preduslov za postavljanje izolacije sa unutrašnje strane podruma. U slučaju masivnih međuspratnih konstrukcija, izolacione ploče URSA se lepe ili tipluju za njih. Debljina izolacije zavisi od: raspoložive visine podrumskih prostorija, od preostale visine natprozornika i nadvratnika, kao i od propisanih pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada. Debljina izolacije od najmanje 8-10 cm je poželjnal uzimajući u obzir enrgetske I ekonomske aspekte. Posebno dobre zvučno-absorpcione karakteristike mineralne vune poboljšavaju akustiku prostora a izvanredna termička svojstva pružaju optimalnu termičku izolaciju plafona, čime se smanjuju gubici energije.

Više

Mnogo toplote se gubi tokom zime preko tavana kroz neizolovan krov. Topao vazduh se diže nagore, tako da mere postavljanja toplotne izolacije na najvišim delovima ka negrejanom prostoru imaju najveći efekt. Mere postavljanja dodatne toplotne izolacije su veoma jednostavne. U većini slučajeva boravišni prostori su sa takvom relativnom vlažnošću da se ispod izolacije postavlja parna brana, tako da vlaga koja izlazi kroz konstrukciju ne dovodi do prekomerne kondenzacije u njoj.

Više