Međuspratna konstrukcija ka negrejanom podrumu

Međuspratna konstrukcija ka negrejanom podrumu može biti izolovana I sa gornje i sa donje strane Dovoljna visina podruma je preduslov za postavljanje izolacije sa unutrašnje strane podruma. U slučaju masivnih međuspratnih konstrukcija, izolacione ploče URSA se lepe ili tipluju za njih. Debljina izolacije zavisi od: raspoložive visine podrumskih prostorija, od preostale visine natprozornika i nadvratnika, kao i od propisanih pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada. Debljina izolacije od najmanje 8-10 cm je poželjnal uzimajući u obzir enrgetske I ekonomske aspekte. Posebno dobre zvučno-absorpcione karakteristike mineralne vune poboljšavaju akustiku prostora a izvanredna termička svojstva pružaju optimalnu termičku izolaciju plafona, čime se smanjuju gubici energije.

Montaža

Sa strane protivpožarne sigurnosti preporučuje se uppotreba,metalnih tiplova za naše negorive izolacione ploče. Pečurke tiplova trebaju da budu ravne I da im prečnik bude najmanje 85 ili 110 mm.

Da bi se postigla ravna površina postavljene izolacije, bez nabora, tiplovi trebaju biti ukucani debljine izolacionih panela. Optimalno pričvršćivanje: 5 tiplova po izolacionoj ploči

Optimalan raspored tiplova  je u slučaju kada je jedan tipl u sredini izolacione ploče , a ostali tiplovi na svakom uglu (simetrična raspodela)na odstojanju od ivica  oko. 10 cm. Prema ovoj raspodeli, treba 3.47 tipla / m². Površina panela I tiplova može se bojiti sa disperznom bojom *sprejom.Maksimalna količina boje koja se nanosi je 80g / m².

Alternativna "Komercijalna varijanta": 2 tipla po ploči

U slučaju komercijalne varijante, tiplovi su postavljeni na mestu spojeva ploča /tačke ukrštanja. Maximalan prečnik pečurke se treba koristiti u ovom slučaju. U ovom slučaju se koristi 1.39 tiplova / m². U slučaju jakog strujanja vazduha (npr. ulaz u garažu), ivice izolacionih ploča moraju biti učvršćene dodatnim tiplovima