Najnovije vesti

Sloganom »URSA goes green« želimo da naglasimo veću svest naših kupaca prilikom odabira boljih izolacionah materijala.

Više

Arhitekti pažnja! Program URSA AKUSTIKA ME

Više

Press Kontakti

URSA SLOVENIJA d.o.o.
Povhova 2
8000 Novo mesto
Slovenija
Telefon centrala: +386 7 39 18 300
Faks: +386 7 39 18 443
e-mail: assistance.slovenija@ursa.com

 

Marketing
Dr. Wolfgang Marka
 – vodja marketinga BU Adria
elektronska pošta: wolfgang.marka@ursa.com

 

URSA assistance (tehnično svetovanje)
elektronska pošta: assistance.slovenija@ursa.com

Press Kontakti

* Obavezno
 
Uneti podaci su poverljivi i neće se prosleđivati trećim licima.