Najnovije vesti

[Beograd, 1 Jun 2022] predstavlja veliku prekretnicu za Etex, jer obezbeđuje petu tehnologiju u svojoj strategiji poslovnog rasta. Dodajući ekspertsku firmu iz oblasti izolacija-URSA svom postojećem portfoliju tehnologija, Etex povećava sposobnost pružanja odgovarajućih proizvoda i rešenja odgovarjući tako trenutnim i budućim izazovima  u građevinarstvu. Najavljen u January mesecu, posao je uspešno završen nakon ispunjavanja uobičajenih uslova.

 

Više

Etex potvrđuje pomeranje svog portfelja ka lakim i održivim građevinskim rešenjima akvizicijom URSA, stručnjaka za toplotnu i akustičnu izolaciju

Više

Proizvodnja u URSA SLOVENIJA, d.o.o i dalje nesmetano teče

Više

Svako ko gradi kucu, pre ili kasnije se suoci sa pitanjem, koja je najbolja izolacija? Na raspolaganju je mnoštvo materijala, ali za unutrašnjost kuce je staklena vuna nenadmašna u svim bitnim kriterijumima: obradi i ceni, vrednostima i statici izolacije, resursima i emisijama.

Više

Sloganom »URSA goes green« želimo da naglasimo veću svest naših kupaca prilikom odabira boljih izolacionah materijala.

Više

Arhitekti pažnja! Program URSA AKUSTIKA ME

Više

Press Kontakti

URSA SLOVENIJA d.o.o.
Povhova 2
8000 Novo mesto
Slovenija
Telefon centrala: +386 7 39 18 300
Faks: +386 7 39 18 443
e-mail: assistance.slovenija@ursa.com

 

Marketing
Dr. Wolfgang Marka
 – vodja marketinga BU Adria
elektronska pošta: wolfgang.marka@ursa.com

 

URSA assistance (tehnično svetovanje)
elektronska pošta: assistance.slovenija@ursa.com