ursa-innenwand-1488190666.png

Unutrašnji zidovi

Suvomontažni zidovil nude puno mogućnosti za pravljenje slobodnog i fleksibilnog boravišnog prostora . Nema ulaza vlage iz zgrade. Sa lakim pregradnim zidovima male debljine može se postići visoka zvučna I protivpožarna zaštita. URSA proizvodi od mineralne vune za pregradne zidove su nezapaljivi.

Unutrašnji zidovi

Za izvođenje lakih pregradnih zidova, obično se koriste ALU profili ili drvene letve. Drvene letve takođe mogu izdržati statičko opterećenje kao i noseći zidovi. Zbog toga što je širina proizvoda URSA od mineralne vune za pregradne zidove  pravljena da odgovara razmaku između profila proizvođača suvomontažnih sistema koji se najčešće koriste ,oni mogu stajati između profila bez dodatnog sečenja.potpuna ispuna prostora između gipasnih ploča se uvek savetuje, I dodatno pričvršćivanje URSA mineralne vune nije potrebno.

Montaža

1. Postaviti podkonstrukciju

Postavljanje potkonstrukcije se vrši odvajanjem od ostalih konstrukcija dilatacionom trakom na profilima koji se nalaze po njenom obimu.Vertikalni profili između kojih se ubacuje mineralna vuna se postavljaju na rastojanju od 600 ili 625 mm.

 
2. Oblaganje sa jedne strane

Postaviti završnu oblogu sa jedne strane suvomontažnekonstrukcije  .

Napomena: Obratiti pažnju kod ugradnje utičnica,provlačenja električnih kablova,i sl...


3. Postavljanje izolacije od mineralne vune

U slučaju ALU profila  širine 600 ili 625 mm montirati filčeve I ploče od mineralne vune za ovu namenu

U slučaju raster od drvenih stubova širine 575 mm montirati iste ove materijale

Debljina profila = debljina izolacije


4. Popuniti praznine

Napomena: Obezbediti da mineralna vuna naleže na profile bez  šupljina  za optimalnu zvučnu zaštitu.


5. Postavljanje završne obloge

Postaviti završnu oblogu sa druge strane suvomontažne konstrukcije , sa ispunom  I završnim premazom.

 

Napomena:

Broj I jačina veza zavisi od zahteva za zvučnom i protivpožarnom zaštitom.

U cilju pojave kondenzacije, parna brana je uvek neophodna za izolaciju zidova, koji odvajaju prostore  sa različitim zemperaturama i /ilir relativnom vlažnošću.

U cilju postizanja što bolje zvučne zaštite, ceo prostor između završnih obloga suvomontažnog zida treba biti popunjen sa mineralnom vunom