Filmovi ugradnje URSA proizvoda

URSA je pripremila kratke filmske prezentacije načina ugradnje svojih proizvoda u različite građevinske konstrukcije zgrade. Na kratkim filmovima su detaljno obrazloženi postupci ugradnje toplotnih i zvučnih izolacija sa svim zanimljivim detaljima.