Impressum

Izdavač:

URSA d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd
Srbija

 

Pravno lice je registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne subjekte u Beogradu pod matičnim brojem 17175360

PIB 100176369

 

Redakcija:

URSA d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd
Srbija

 

Za sva pitanja kontaktirajte nas na:
Tel.: +381 (0) 11 6137 480
Fax: +381 (0) 11 6137 548
E-Mail: assistance.srbija@ursa.com