CAD detalji

Pozivamo Vas, da pogledate ili besplatno preuzmete AutoCAD crteže, koji prikazuju najbolje načine upotrebe izolacionih materijala URSA. Detalji su u dwg formatu.

CAD detalji

Molimo Vas, da pre razgledanja ili preuzimanja detalja unesete Vaše podatke. Upotrebićemo ih isključivo za namenu evidentiranja korisnika i obaveštavanja o promenama i novostima.

Otvori stran s detajlima

 

Detalji su razdeljeni po sledećim kategorijama:

 

1. KROV

a. kosi krov
b. ravan krov
c. akustični kosi krov

 

2. SUVOMONTAŽNA KONSTRUKCIJA

a. međuspratna konstrukcija iznad podruma
b. međuspratna konstrukcija između prostora
c. akustični plafon između prostora
d. međuspratna konstrukcija prema hladnom neprohodnom prostoru
e. akustični plafon prema hladnom neprohodnom prostoru
f. međuspratna konstrukcija prema hladnom prohodnom prostoru
g. akustični međuspratna konstrukcija prema hladnom prohodnom prostoru
h. pregradni zid

 

3. SPOLJAŠNJI ZID

a. provetravana fasada
b. neprovetravana fasada
c. brvnara
d. podrumski zid

 

4. HORIZONTALNA KONSTRUKCIJA

a. na terenu
b. iznad hladnog podruma
c. između grejanih prostora
d. na hladnom tavanu
e. iznad otvorenog prostora