ursa-xps-1489067705.jpg

URSA
XPS

  • Odlična toplotna izolacija
  • Visoka otpornost na pritisak
  • Otporan na vlagu
  • Jednostavan za rukovanje i ugradnju
  • Posebno pogodan za Obrnute ravne krovove
  • Konstrukcije u kontaktu sa zemljom-i Sokle

Izaberi proizvod

URSA XPS ploče od ekstrudiranog polistirena su odlična toplotna izolacija, poseduju veoma visoku otpornost na pritisak i ne upijaju vodu , što ih čini veoma pogodnim za spoljašnje aplikacije I aplikacije koje su izložene visokim pritisnim opterećenjima.

Tvrde ploče od ekstrudiranog polistirena, tip Natur, s hrapavom površinom na obe strane, penjene sa CO2; bez freona, hrapave površine za bolji prijem lepka ili maltera i ravnih ivica (I), sadrži vazduh kao gas u ćelijama.

Više

Tvrde ploče od ekstrudiranog polistirena, tip Natur III, penjene s CO2; bez freona, glatke površine I ravnih ivica (I); Sadrži vazduh kao gas u ćelijama.

Više

Tvrde ploče od ekstrudiranog polistirena, tip Natur III, penjene s CO2; bez freona, glatke površine I falcovanih ivica (L); Sadrži vazduh kao gas u ćelijama.

Više

Tvrde ploče od ekstrudiranog polistirena, tip Natur III, penjene s CO2; bez freona, strukturirane površine (PZ)  za bolji prijem lepka - ravnih ivica (I).
Sadrži vazduh kao gas u ćelijama.

Više

Tvrde ploče od ekstrudiranog polistirena, tip Natur III, penjene s CO2; bez freona,strukturirane površine (PZ) za bolji prijem lepka - falcovanih ivica (L).
Sadrži vazduh kao gas u ćelijama.

Više

Tvrde  ploče od ekstrudiranog polistirena za visoka pritisna opterećenja, tip Natur V, penjene s CO2; bez freona, glatke površine I falcovanih ivica (L).
Sadrži vazduh kao gas u ćelijama.

Više

Tvrde ploče od ekstrudiranog polistirena, tip Natur III, penjene s CO2; bez freona,
glatke površine, falcovanih ivica (L), velikih debljina i niske toplotne provodljivosti.

Više