Zašto izolacija?

Upotreba izolacionih materijala URSA je garancija da će sve biti u najboljem redu. Naša služba kvaliteta naporno radi kao bi se osiguralo poštovanje  najstrožih standarda kvaliteta. ti.

Toplotna izolacija & ušteda energije

Toplotna izolacija građevinskog materijala je bolja što je niža njegova toplotna provodljivost (lambda vrednost (λd)). URSA mineralna vuna i XPS proizvodi imaju veoma nisku toplotnu provodljivost.

U eksploataciji to znači poboljšanje koeficijenta prolaza toplote (U-vrednost) građevinske konstrukcije. Koeficijent prolaza toplote je tehnička karakteristika koja prikazuje energetsku performansu građevinske konstrukcije. Što manja U-vrednost, to bolje toplotno-izolaciono svojstvo konstrukcije. To znači,smanjenje energetskih gubitaka što implicira značajno smanjenje potrošnje energije.

Kao sekundarni efekat toplotne izolacije u građevinskoj konstrukciji, je pojava više temperature na njenoj unutrašnjoj površini. To donosi nekoliko prednosti:

  • Povećanjem temperature na unutrašnjoj površini konstrukcije ,rizik od kondenzacije i stvaranja buđi na istoj u zimskom period je značajno smanjen.
  • Povećanjem temperature na unutrašnjoj površini konstrukcije, osećaj udobnosti u prostoriji se povećava

Niska toplotna provodljivost URSA izolacionih proizvoda smanjuje prolaz toplote u zgradu čak i u letnjem periodu.

Uslov za ovo je dobro izolovana građevinska konstrukcija. U cilju daljeg povećanja zaštite od toplote u letnjem periodu, sledeći faktori su ključni:

  • Veličina, orjentacija i faktor solarnih dobitaka (g-vrednost) prozora
  • Efikasnost sistema za zaštitu od sunca (posebno kod krovnih prozora)
  • Dobra ventilacija

Zvučna izolacija

 

Svakodnevno smo izloženi buci. Neki od nas to vole a neki ne.

Zbog svoje poroznosti I elastičnosti, URSA proizvodi od mineralne vune nude ne samo odličnu toplotnu zaštitu  nego takođe i sjajne karakteristike u pogledu absorpcije zvuka. Zato, oni mogu biti korišćeni za zaštitu od zvuka iz vazduha između prostorija ili spoljne buke.

Sa URSA proizvodima od mineralne vune  jednostavno se postiže, npr ugradnjom u suvomontažne pregradne zidove, bolja zvučna izolaciona moć nego u masivnim pregradnim zidovima iste debljine. Upotrebom u kosim krovovima između rogova, značajno se smanjuje uticaj spoljašnje buke,kao na primer buka od saobraćaja, aviona, kiše…...

URSA proizvodi od mineralne vune mogu se takođe koristiti za poboljšanje prostorne akustike boravišne prostorije. Postavljanjem odgovarajućih proizvoda na odgovarajući način absorbuje se neželjena buka u samoj prostoriji.

Otpornost na vatru

Zbog bezbednosti zaštita od vatre ima veoma važnu ulogu u zgradama. Upotreba URSA mineralne vune pruža veoma visoke standarde bezbednosti u slučaju požara.

Kada je u pitanju ponašanje materijala u odnosu na vatru, postoje dve ključne definicije koje treba razlikovati:

Gorivost materijala
Gorivost je karakteristika građevinskog materijala i daje se u klasama од А1 до F. Svi URSA proizvodi od mineralne vune su ne gorivi  (А1, А2, s1-d0) I ispunjavaju najviše standard negorivosti

Otpornost na požar (protivpožarnost)
Otpornost na požar je karakteristika građevinske konstrukcije i definiše koliko ta konstrukcije vremenski ispunjava zaštitu od požara u različitim kategorijama. Najčešče oznake kategorija koje se koriste pri definisanju otpornosti konstrukcije na požar u građevinarstvu su: R-postojanost konstrukcije pod opterećenjem, Е-integritet i  I- toplotna izolacija. Број означава број минута u kojima se zadržavaju tražene performanse konstrukcije: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240.

URSA proizvodi od mineralne vune mogu se koristiti kao preventivna zašita od požara (prilikom paljenja ne stvaraju dim i ne oslobađaju zapaljene delove materijala).

Kvalitet unutrašnjeg vazduha

URSA proizvodi od mineralne vune pozitivno doprinose zdravoj klimi unutar prostorija.

Svi URSA produkti namenjeni upotrebi u unutrašnjim prostorima imaju oznaku "low-emission" (niskoemisioni) u okviru "Blue Angel" eko-znaka. Ovaj znak se dodeljuje takvim toplotno izolacionim materijalima, koji su proizvedeni iznad zahteva regulative koja se odnosi na nisko zagađenje okoline i bezopasni su prilikom ugradnje u boravišne prostore sa tačke stanovišta zdravlja.

Pored toga, svi URSA proizvodi za unutrašnju upotrebu imaju Eurofins INDOOR AIR COMFORT GOLD sertifikat. Ovaj sertifikat koji je prepoznat u čitavoj Evropi, dokazuje usklađenost sa najvišim standardima u EU za kvalitet unurašnjeg vazduha.

 

  

Energetska efikasnost

Da li ste ikada razmišljali koliko podataka uzimate u obzir kada kupujete mobilni telefon, računar, TV ili neki drugi tehnički uređaj? Ili kada kupujete kola, na primer!

U tom slučaju, lista tehničkih karakteristika je veoma dugačka I služi kao pomoć kod upoređivanja sličnih modela, što verovatno pomaže u konačnom odabiru.

Kola su transportno sredstvo i potrošnja goriva je značajan faktor prilikom donošenja odluke. Što je niža potrošnja goriva, manji su i troškovi u eksploataciji. U slučaju da prelazite mnogo kilometara godišnje, potrošnja goriva je veoma važna.

Potrošnja energije u zgradama se slično računa. Uzima se u obzir kondicionirana površina u m2, za razliku od broja kilometara (slučaj sa kolima) kada se radi o potrebnoj toploti za grejanje.

Potrebna toplota za grejanje se takođe uzima u obzir kao I potrošnja goriva kod automobile, kada želimo da procenimo očekivanu godišnju potrošnju energije. Manja potrebna toplota za grejanje, implicira manju očekivanu potrošnju energenata kao što su lož ulje, prirodni gas, biomasa……….

Ova činjenica je važeća, uzimajući u obzir predviđenu potrošnju koja zavisi od ponašanja potrošača.

Tehnička regulativa propisuje minimalne vrednosti toplotne izolacije u zgradama.To znači da nema ograničenja  za poboljšanjem termoizolacije u zgradama od minimalno propisane. Sa druge strane, potrebna toplota za grejanje kao i troškovi energenata koji su u stalnom porastu se smanjuju što je bolje izolovana zgrada.

Iznete činjenice u tekstu iznad su tačne ako su odgovarajuća ventilacija i ispravno projektovan, postavljen i proizveden sistem za grejanje prisutni.

Ako izuzmemo nasleđe, poklone, kockanje i lutriju gde je mala šansa za dobitkom, ovo je veoma jednostavan način da postignete vidljive finansijske benefite:

Povećanje prihoda obično znači –više rada, manje slobodnog vremena što posledično utiče na smanjenje kvaliteta ličnih odnosa

Smanjenje troškova je obično povezano sa nekom žrtvom. Ali to ne mora uvek da bude tako!!!

Troškovi grejanja moraju biti pokriveni, u suprotnom sledi smrzavanje. U slučau zgrada koje nisu optimalno zagrevane, dolazi do kondenzacije na zidovima. Kondenzovana vlaga doprinosi stvaranju buđi, koja oštećuje malter i nameštaj, I takođe veoma negativno utiče na zdravlje korisnika

Sve u svemu, efekti su veoma nepovoljni.

Dobra strana troškova grejanja je ta da ih je moguće smanjiti sa relativno prostim merama – na primer, sa dovoljnom mkoličinom toplotne izolacije koja je pravilno postavljena.

Potencijal uštede je veoma veliki, posebno u slučajevima starijih zgrada koje nisu dovoljno ili uopšte izolovane, koje su izgrađene u skladu sa starim standardima koji su prpisivali nizak nivo toplotne izolacije.

Isnpekcija potrošnje energije pomaže pri proceni potencijalnih ušteda  i koristi pri definisanju  mogućih odgovarajućih mera za njihovu implementaciju. Preporučljivo je da procenite željenu energetsku potrošnju u zgradi u smislu broja energetske verdnosti- maksimalno moguća potrošnja po m2 grejanog prostora. U tom slučaju, ušteda energije je definisana u relaciji sa vrednošću potrošnje, koja se proračunava u skladu sa važećim standardima.

Struktura materijala

URSA mineralna vuna je veoma lak za rukovanje izolacioni materijal, lako i brzo se orađuje zahvaljujući njegovim osobinama:

Elastičnost materijala nam dozvoljava da bilo koju šupljinu potpuno ispunimo I izbegnemo termičke i zvučne mostove. To neposredno značajno poboljšava termičke I akustičke performanse zgrade.

Mogućnost visoke kompresije URSA proizvoda, omogućava mnogo lakši I brži transport do gradilišta i rukovanje.

Materijal je veoma lak za rukovanje I n ezahteva puno vremena za sečenje. Studija sprovedena u Austriji pokazuje da upotreba mineralne staklene vune može uštedeti više od 40% vremena pri instalaciji iste u odnosu na izolacije sa većom gustinom koje se ne mogu komprimovati.

Uticaj na okolinu

URSA izolacioni materijali su ekološki i za njihovu proizvodnju se koristi veliki udeo recikliranog materijala čime doprinose očuvanju prirodnih resursa. Ceo process proizvodnje je sertifikovan u skladu sa DIN EN ISO 14001 "Ekološki mendžment".

Mineralna staklena vuna sadrži više od 70% reciklata a ostatak su prieodne mineralne sirovine,kao npr kvarcni pesak.

URSA XPS je penjen samo sa ekološkim CO2 I u sebi sadrži vazduh kao gas koji ispunjava ćelije. Proizvodnja se izvodi sa visokim procentom recikliranog materijala.

URSA proizvodi imaju veoma nisku toplotnu  provodljivost i stoga su posebno pogodni kao toplotno izolacioni materijali u zgradarstvu. Energetska potrošnja zgrada će biti redukovana održivo. Ovo je najekonomičnije i najefikasnije rešenje  za smanjenje emisije CO2 koje  potiče od zgrada. Kao rezultat, naši izolacioni materijali aktivno doprinose zaštiti klime i dodatno poboljšavaju toplotnu, zvučnu i zaštitu od požara zgrada.

Sertifikati

Upotrebom URSA izolacionih materijala sigurno nećete pogrešiti. Naš kontroling radi naporno da obezbedi da proizvodnja bude u saglasnosti sa najstrožim standardima kvaliteta. Sve naše fabrike su sertifikovane u skladu sa ISO 9000 i garantuju maksimalne performanse u svakom procesu proizvodnje.

 

IMS sertifikat

URSA proizvodi poseduju sertifikat o usaglašenosti domaćeg IMS instituta, čime se garantuju njihove osobine deklarisane u tehničkoj dokumentaciji

 

 

 

The Blue Angel

URSA GLASSWOOL, URSA TERRA proizvodi  zadovoljavaju visoke zahteve sertifikata  "The Blue Angel – zaštita okoline i zdravlja – usled niskih emisija štetnih suspstanci". Upotreba proizvoda koji su bezopasni po zdravlje je naročito značajna u unutrašnjim prostorima. Oni su proizvedeni u saglasnosti sa zahtevima regulative i imaju pozitivan uticaj na kvalitet vazduha u unutrašnjim prostorima. Pored toga su i akustičke I termičke karakteristike proizvoda uzete u obzir prilikom dodeljivanja ovog znaka.

 

CE znak

Izolacioni materijali od mineralne vune URSA GLASSWOOL i URSA TERRA su prozvedeni, testirani I označeni u saglasnosti sa Evropskim standardom SIST EN 13162. Usklađenost proizvoda sa zahtevima standarda je dokazana prema SIST EN 13172 i dodeljen im je CE znak.

Deklaracija o proizvodima URSA je definisana preko dokumenta DoP.

Otvorite internet stranicu http://dop.ursa-insulation.com/ i ukucajte DoP broj ( koji ćete dobiti od proizvođača) kompletan bez praznih mesta (npr., 49XPSN3013071) u za to označeno polje. Pritisnite "Query" i  DoP dokumenat je spreman za preuzimanje u PDF formatu. Zatim označite željeni jezik na uvodnoj strani dokumenta i biće vam prikazana validna produktna garancija performansi proizvoda.

 

 

 

EUCEB Sertifikat

Sertifikovano prema EN ISO 9001

URSA proizvodi takođe poseduju “the European Certification Board for Mineral Wool Products (EUCEB)” — kojim se garantuje da su proizvedeni u skladu sa setom standarda Note Q of Regulation (EC) No 1272/2008.

 

 

 

RAL oznaka kvaliteta

URSA proizvodi od mineralne vune su bezopasni po zdravlje, bez dodatnih bezbednosnih mera prilikom njihovog korišćenja.

Označeni su sa RAL oznakom kvaliteta "Produkti od mineralne vune".

Proizvodnja URSA GLASSWOOL

Mineralna vuna URSA se pravi od prirodnih minerala kvarca, bazalta, dolomita, feldspata, peska i starog recikliranog stakla. Ovih sirovina će biti dovoljno u budućnosti. Ova smeša se zagreva i topi na 1400 ° C. Zbog stabilizacije izolacionog materijala, dodato je vezivo u malim količinama (oko 5%).

Pogledaj video proizvodnje URSA GLASSWOOL.

Proizvodnja URSA XPS

URSA XPS je proizveden po najnovijoj tehnologiji. Tvrde ploče ekstrudiranog polistirena URSA XPS N (natural) su isključivo penjene sa CO2. U sebi ne sadrže CFCs, HCFCs and HFC-štetne gasove.

Pogledaj video proizvodnje URSA XPS.