Uslovi korišćenja

Obaveštenje o autorskim pravima

Sadržaj internet stranice je autorsko pravo © 2004 kompanije URSA Insulation, S.A. (ili njenih podružnica kada je tako naznačeno i/ili njenih davalaca licence), Pº de Recoletos, 3 4ª planta, 28004 Madrid, Španija. Sedište: Madrid, registrovano u privrednom registru Madrida pod „tomo 22.556, libro 0, folio 171, hoja M-403209, Inscripción 1“. Sva prava su zadržana. 

Informacije na internet stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekstove, slike i zvuk, ne smeju, osim u slučaju isključivo privatne upotrebe ili gde je drugačije naznačeno, biti reprodukovane, prenete, distribuisane ili sačuvane bez prethodne pismene dozvole kompanije URSA Insulation, S.A. Izmene sadržaja internet stranice izričito su zabranjene.
Neki delovi internet stranice sadrže slike koje podležu autorskim pravima lica koja su ih dostavila.

  

Zaštitni znakovi

Osim u slučaju kada je drugačije naznačeno na internet stranici, prikazani znaci, korporativni logoi i amblemi podležu pravima koja se odnose na žigove kompanije Uralita i/ili kompanije URSA Insulation, S.A. (ili njenih podružnica).

 

Bez garancija ili izjava

INFORMACIJE NA OVOJ INTERNET STRANICI DATE SU ONAKVE KAKVE JESU. GRUPACIJA URALITA NI U KOM SLUČAJU NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST PREMA MA KOJOJ STANI NITI DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU ILI BILO KOJU DRUGU POSLEDIČNU ŠTETU ZA BILO KOJU UPOTREBU OVE INTERNET STRANICE ILI BILO KOJE DRUGE INTERNET STRANICE KA KOJOJ POSTOJE HIPERVEZE, BEZ OGRANIČENJA, ZA BILO KOJI GUBITAK DOBITI, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA NA VAŠEM SISTEMU ZA OBRADU INFORMACIJA ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO SMO IZRIČITO OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI DA DOĐE DO TAKVE ŠTETE.

Uralita ne pruža nikakve garancije i/ili izjave o bilo kojoj drugoj internet stranici, kojoj možete pristupiti preko ove internet stranice. Takve garancije i/ili izjave daju se samo kao pogodnost i ne znače da Uralita potvrđuje ili prihvata bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili upotrebu takve internet stranice. Takođe, na vama je da preduzmete mere opreza i da osigurate da šta god izaberete za svoju upotrebu ne sadrži viruse, crve, trojance i druge destruktivne elemente.
Informacije na ovoj internet stranici mogu sadržati netačne tehničke podatke ili tipografske greške.
Informacije na ovoj internet stranici mogu biti izmenjene u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja ili obaveza.
Informacije objavljene na internet stranici mogu sadržati reference ili unakrsne reference u vezi sa proizvodima, uslugama i sl. kompanije Uralita koje nisu objavljene ili dostupne u vašoj zemlji. Tačnost takvih informacija ne može biti zagarantovana, pogotovo zato što su ove informacije podložne promenama, određenim zahtevima ili dostupnosti i takve reference ne znače da Uralita namerava da objavi takve proizvode, usluge i sl. u vašoj zemlji. Ako želite dodatne podatke o proizvodima, uslugama i sl. koje vam mogu biti dostupne ili ako želite da izvršite narudžbinu, kontaktirajte svog lokalnog prodavca.

 

Komentari, pitanja ili primedbe

Imajte u vidu da će se smatrati da sve informacije, predlozi koji nisu traženi, ideje ili druge izjave nisu poverljive i nisu vlasničke. Ako pošaljete bilo koju informaciju ili materijal, dajete kompanijama URSA Insulation, S.A. i Uralita neograničenu, neopozivu dozvolu da koriste, reprodukuju, prikazuju, realizuju, izmene, prenesu i distribuišu te materijale ili informacije i takođe pristajete na to da URSA Insulation, S.A. i Uralita mogu da koriste bilo kakve ideje, koncepte, praktično znanje ili tehnike koje nam pošaljete u bilo koju svrhu.

 

Specifičan softver dostupan na ovoj internet stranici

Bilo koji softver koji može biti dostupan za preuzimanje sa ove internet stranice („softver“) predstavlja rad zaštićen autorskim pravom kompanije URSA Insulation, S.A. (ili bilo kojih njenih podružnica) i/ili njenih dobavljača. 

Upotreba softvera reguliše se uslovima Ugovora o licenci s krajnjim korisnikom, ako postoji, koji prati softver ili koji je uključen u njega („Ugovor o licenci“). Osim u slučaju kada drugačije sledi iz Ugovora o licenci, softver je dostupan za preuzimanje isključivo za upotrebu od strane krajnjih korisnika. Bilo kakva reprodukcija ili redistribucija softvera koja nije u skladu sa Ugovorom o licenci može za posledicu imati građanske ili krivične kazne.

NE OGRANIČAVAJUĆI ONO ŠTO JE GORE NAVEDENO, KOPIRANJE ILI REPRODUKOVANJE SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI SERVER ILI LOKACIJU RADI DALJEG REPRODUKOVANJA ILI REDISTRIBUCIJE IZRIČITO JE ZABRANJENO. 

GARANCIJA ZA SOFTVER, AKO POSTOJI, DATA JE SAMO U SKLADU SA USLOVIMA UGOVORA O LICENCI. OSIM GARANCIJA IZ UGOVORA O LICENCI, GRUPACIJA URALITA OVIM SE ODRIČE SVIH GARANCIJA I USLOVA U VEZI SA SOFTVEROM, UKLJUČUJUĆI SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE I USLOVE PODESNOSTI ZA TRGOVINU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENE SVRHE, PRAVA I NEPOVREĐIVANJA.

 

Kontakt

U slučaju da imate pitanja o gornjim odjeljcima, ne ustručavajte se kontaktirati s URSA d.o.o. Beograd, putem stranice za kontakt.

 

Privredni registar kompanija

URSA Insulation, S.A.

Insc. Reg. Mercantil de Madrid, tomo 22,556, libro 0, folio 171, hoja M-403209, Inscripción 1, domicilio social en Paseo de Recoletos 3, 28004 Madrid.

 

DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE

URSA D.O.O. BEOGRAD,

sedište: Milutina Milankovića 25, 11070, Beograd, registrovano je u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne subjekte u Beogradu pod matičnim brojem 17175360