URSA

Najviši kvalitet za maksimalno zadovoljstvo kupaca – to je filozofija kojojm se vode i deluju zaposleni u URSA-i. Samo ako su naši klijenti zadovoljni, smatramo da smo postigli naš cilj.

URSA Srbija

DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I USLUGE URSA D.O.O. BEOGRAD,
sedište: Milutina Milankovića 25, 11070, Beograd, zavedeno je u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne subjekte u Beogradu pod matičnim brojem 17175360.

Kontakti
URSA d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd
tel.: +381 11 613 75 48
faks: +381 11 613 74 80

Bora Češljević
Direktor
mobitel: +381 63 375 207
email: bora.cesljevic@ursa.com

Vlada Bezbradica 
mobitel: +381 63 375 209
email: vlada.bezbradica@ursa.com

Ljiljana Todorović
mobitel: +381 63 370 930
email: ljiljana.todorovic@ursa.com

URSA International

Sa 13 fabrika u 9 država i prisutnošću na tržištima u preko 40 država Evrope  "URSA Insulation" ostvaruje prihod od više od 500 miliona EUR. URSA je prisutna na tržištima Evrope, Bliskog Istoka i Severne Afrike. "URSA" u svojim fabrikama i komercijalnim pretstavništvima zapošljava prko 2000 radnika. Fabrika izolacionih materijala "URSA" nalaze se u Španiji, Francuskoj, Belgiji, Nemačkoj, Poljskoj, Rusiji, Mađarskoj i Sloveniji. 

Firma URSA d.o.o. Beograd je ćerka firma kompanije URSA Slovenija d.o.o. koja je u vlasništvu jedne od vodećih evropskih kompanija na području izolacija "URSA ", te predstavlja savremenu uspešnu firmu, koja je poslovno i vlasnički još od 1992. godine integrisana u evropsku privredu. Naša razvojna strategija, kvalitet naših proizvoda i poštovanje ekoloških standarda te interesa naših kupaca, izgradili su robnoj marki "URSA" ugledan položaj na brojnim evropskim tržištima. Kao proizvođač toplotnih i zvučnih izolacija od mineralne - staklene vune i ekstrudiranog polistirena imamo razvijenu prodajnu i tehničko – servisnu mrežu putem vlastitih firmi i predstavništava u celoj jugoistočnoj Evropi, a naše proizvode prodajemo u 30 država.

Vrhunski kvalitet i izolaciona svojstva te dugotrajnost sistema toplotne i zvučne izolacije lako se postižu uz poštovanje potpune usklađenosti svih komponenti koje čine pojedini konstrukcioni sistem toplotnih i zvučnih izolacija na objektu. Pri tome je potrebno pojedine delove sistema optimizovati imajući u vidu sve uslove ugradnje i načine upotrebe. U tom smislu su naši stručnjaci, koji u svom radu koriste dugogodišnja iskustva u proizvodnji i ugradnji materijala, pored proizvoda od mineralne - staklene vune za građevinarstvo i industriju "URSA GLASSWOOL" i "URSA TERRA", ponudili tržištu i proizvodnju izolacionih materijala od ekstrudiranoga polistirena "URSA XPS". Paletu ovih prozvoda nadopunjujemo i sa paletom zaštitnih građevinskih folija robne marke "URSA SECO PRO"

Na donjoj karti označene su sve države u Evropi gde je URSA prisutna. U većini od tih država URSA ima svoje internetne stranice, tako da ćete klikom na određenu državu biti preusmereni na internet stranice te države.

Map_RS

About Etex

Etex je globalni proizvođač građevinskog materijala i pionir u lakim konstrukcijama. Etex želi da inspiriše ljude širom sveta da grade životne prostore koji su sigurniji, održivi, pametni i lepi. 

 Osnovan 1905. godine, sa sedištem u Zaventemu u Belgiji, Etex je porodična firma sa više od 13,500 zaposlenih širom sveta. Kompanija je pristutna u više od 140 lokacija u 45 zemalja I zabeležila je prihod od 3.0 milijarde EUR i a EBITDA od 570 milliona EUR u 2021. Godini. Etex neguje kulturu koperativnosti i brige ,pionirski duh I strast ka tome da uvek radi najbolje za svoje klijente.  

Etex ima pet centara za istraživanje i razvoj ( R&D), koji pružaju podršku za pet globalnih divizija: 

  • Building Performance: rešenja za suvu gradnju uključujući gipsane ploče I vlaknasto-cementne ploče, maltere i formulisane proizvode, pasivnu zaštitu od požara I prateće proizvode.
  • Exteriors: paletaestetskih vlaknasto-cementnih materijala za upotrebu u poljoprivredi, svim vrstama arhitektonskih I stambenih enterijera.
  • Industry: zaštita od požara I izolacioni materijali visokih performansi za konstrukcije i OEM (proizvođači originalne opreme) industriju.
  • Insulation: mineralna staklena vuna i ekstrudirani polistiren (XPS) za toplotnu I vzučnu izolaciju.
  • New Ways: visokotehnološka I modularna rešenja bazirana na drvenim i čeličnim ramovima.

  

Etex-ov globalni portfolio uključuje vodeće komercijalne brendove kao što su Cedral, Durlock, Equitone, Eternit, Gyplac, Kalsi, Pladur, Promat, Siniat, Superboard i URSA.

Etex je Inspirativan način življenja, za više informacija, molimo vas posetite našu web stranicu: www.etexgroup.com 

 

 

 

URSA u regiji Mediteran i Jugoistočna Evropa

URSA je prisutna u većini država u Evropi. Organizovana je tako, da je Evropsko tržište podeljeno na operativne jedinice OU (Operative Units). Jedna od tih jedinica pokriva područje severnoistočnog Mediterana i jugoistočne Evrope. Operativna jedinica se slično i zove: OU Mediteran i Jugoistočna Evropa (kratko OU M&SE). Upravno sedište opretaivne jedinice je u Novom mestu, Slovenija.

Operativnu jedinicu M&SE sačinjavaju:

Istorija

URSA, moderna kompanija sa 60 godina iskustava u proizvodnji izolacionih materijala. 

Istorija  kompanije URSA počinje od 1949. kada je u Španiji osnovan POLIGLAS. Godine 1988. Uralita Group je postala vlasnikom POLIGLAS-a. Nemačka kompanija Pfleiderer AG 1991. takođe je ušla u posao sa izolacijom. Ove dve kompanije razvijale su se paralelno – POLIGLAS je rastao pretežno u zapadnoj Evropi gradnjom novih fabrika, dok je Pfeiderer razvijao posao uglavnom u istočnoj Evropi – dok nije 2002. godine Uralita Group kupila Pfleidererovu diviziju za izolacije. Godine 2004. zvanično  je rođena URSA i od tada se nije prestala širiti (unutar Evrope i šire), lansirajući inovativne i nagrađivane izolacione proizvode.

Počeci (1949 - 1970)

Prvo proširenje (1974 - 1987)

Prva pripajanja i međunarodni rast (1988 - 1995)

Novi proizvodi, konsolidacija širom Evrope (1996 - 1998)

50 godina POLIGLASA i rast izvan Evrope (1999 - 2001)

Stvaranje nove kompanije (2002 - 2004)

100 godina Uralite. Capacitet se i dalje povećava (2005 - 2007)

Novi revolucionarni proizvodi (2008 - 2011)

Ubrzani rast (2012 - 2015)

URSA becomes part of the Xella Group (2017)

Snazan brend sa velikim-potencijalom za rast ( 2021)

URSA se pridružuje ETEX grupi (2022)

Naša misija

Тоplota, bezbednost i dobrobit – to su osnovne ljudske potrebe I pokretačka sila koja stoji iza svega što radimo.

Naši inovativni izolacioni proizvodi doprinose energetskoj efikasnosti u zgradama, poboljšavaju kvalitet života ljudi i doprinose zaštiti životne sredine.Kao retko koji drugi građevinski proizvodi , Ursa materijali za uštedu energije čuvaju vredne energetske resurse, smanjuju emisiju CO2 na održiv način i istovremeno doprinose životnom komforu.

URSA pridaje veliki značaj visokim ekološkim standardima. Svi proizvodni procesi kompanje su optimizovani kako bi se mogući uticaj na životnu sredinu sveo na apsolutni minimum.Oni se odnose kako na vađenje i preradu sirovina tako i na upravljanje otpadom, potrošnju energije i emisiju štetnih gasova. Sve su to zadaci koji će postati sve važniji i važniji u budućnosti.

Kompanija URSA se zalaže za inovativne produkte i visok kvalitet proizvoda.

Sa našim proizvodima od mineralne vune, ekstrudiranog polistirena i građevinskim folijama, pokrivmo sve segmente iz oblasti toplotne i zvučne zaštite.

Sve ove vrednosti su obezbeđenje od strane zaposlenih u kompaniji URSA njihovim znanjem,željom za dobrom uslugom i inovacijama. Na ovaj način,u mogućnosti smo da razvijamo nove proizvode i usluge prilagođene pojedinačnim zahtevima naših klijenata.

URSA je vaš partner za uštedu energije,toplotnu i zvučnu izolaciju sa rešenjima proizvoda od mineralne vune i ekstrudiranog polistirena; Podržan od strane odlične prodajne mreže, efikasne isporuke i predanosti svih naših zaposlenih.

Održivi razvoj

Održivi razvoj jeste i treba da bude važno pitanje u našim životima. Problem globalnih klimatskih promena je fokusiran na emisiju CO2 i efiksano korišćenje ograničenih raspoloživih izvora energije koji se mnogo brže troše, nego što mogu da se formiraju novi. U toku jedne godine, naša planeta ima ograničeni potencijal da obnovi potrošene energetske resurse i apsorbuje otpad koji se proizvede.Trenutno, prirodi treba 16 meseci da obnovi ono što potrošimo u 12 meseci. To znači da trošimo resurse budućih generacija.

Preko Kyoto protokola i preko klimatske i energetske politike Evropska unija je donela dugoročne energetske inicijative do 2030. i 2050.godine To znači da je sada potrebna hitna akcija za postizanje zadatih ciljeva i da bi se zadovoljile potrebe budućih generacija. Kako se većina energije troši u zgradarstvu (40% u poređenju sa 32% -saobraćaj i 28%-industrija), najveći napori su usmereni na smanjenje potrošnje energije u ovoj oblasti. Zgrade se obično koriste u veoma dugom vremenskom periodu. Stoga,ocena o stvarnom kvalitetu zgrade može biti doneta samo na osnovu celokupnog životnog ciklusa iste. 

 

Kriterijumi održivosti

Ocena održivost se zasniva na holističkom pristupu, koji uzima u obzir tri stuba održivosti ( za zgrade-ekološki,ekonomski i socijalno-kulturološki kvalitet) i njihovu međusobnu interakciju.

U građevinsarstvu , različiti kriterijumi se mogu izvući iz ove tri dimenzije:

  1. Ekološki kvalitet (uticaj na životnu sredinu)

Pod ovim se smatra potrošnja resursa (na primer, potrošnja sirovina i energije) i njihov uticaj na životnu sredinu (na primer, globalno zagrevanje,ozon). 

  1. Ekonomski kvalitet (profitabilnost)

U ovoj oblasti posmatraju se troškovi izgradnje, eksploatacije и demontaže. 

  1. Socijalno-kulturološki kvalitet (udobnost)

On se odnosi na dizajn,estetiku i pristupačnost isto као i na zdravlje i udobnost. 

 

Kao i mnoge druge organizacije i kopmanije ,URSA je protiv klimatskih promena kao ekološki svesna i ka održivom razvoju orjentisana kompanija. URSA izolacioni materijali imaju pozitivan uticaj na sva tri glavna kriterijuma održivosti. URSA utiču na veliki broj pojedinačnih kriterijuma i time poboljšavaju održivost zgrada. 

 

Životni ciklus (LifeCycleAnalysis)

U okviru Životnog ciklusa, cilj je optimizacija svih svih faktora koji utiču čitav životni ciklus zgrade – od vađenja sirovina, proizvodnje materijala, preko izgradnje i eksploatacije do demontaže.

 

Environmental Product Declarations (EPD)

Uticaj građevinskih proizvoda na održivost zgrade opisana je u ovom dokumentu. U deklaraciji se nalaze informacije o upotrebi energije i resursa i stepen do kojeg pojedini proizvod doprinosi “efektu staklene baste”, kiselosti, prekomernom zagađivanju, oštećenju ozonskog omotača i formiranju smoga. Pored toga, date su informacije o tehničkim karakteristikama proizvoda potrebnim za procenu učinka građevinskog materijala ugrađenog u zgradu,kao što su trajnost, toplotna i zvučna izolacija ili uticaj na kvalitet unutrašnjeg vazduha. 

 

Svi relevantni dokumenti mogu se naći ovde.

Udruženja i partneri