Softver akustika

Program URSA FRAGMAT - AKUSTIKA RS namenjen je arhitektima – projektantima koji žele, da procene nivo zvučne izolacije različitih konstrukcija.

Program URSA Akustika 3.0

Iako dobijeni rezultati nekada nisu dovoljni i ne mogu se zameniti sa kompleksnom studijom o zaštiti od buke, što je posledica radnog iskustva i profesionalnog rada na polju akustike, oni se svakako mogu koristiti kao smernice u projektovanju i podrška pri izradi kompleksne akustičke studije kod složenijih objekata, a za većinu objekata koji se sreću u svakodnevnoj projektantskoj praksi (stambene i poslovne zgrade, hoteli…) može se program koristiti i za izradu elaborata zvučne zaštite

Za razliku od dosadašnjih software-a i proračuna koji su se pojavljivali na tržištu i koji su tretirali samo zvučno-izolacionu moć pojedinih konstrukcija zasebno, ovaj program nudi mnogo kompleksniji uvid u fenomen prostiranja zvuka kroz konstrukcije, uzimajući u obzir i efekte bočnog provođenja zvuka kroz zidove i međuspratne konstrukcije (tavanice i podove), tako da prenos zvuka iz jedne prostorije u drugu posmatra sistemski kroz sve elemente prostorije koji utiču na to.

Program takođe uzima u obzir i vrstu spojeva između konstrukcija koja može imati veoma značajan uticaj na prenos zvuka iz jedne prostorije u drugu, kao i uticaj spoljašnjih zidova i stolarije na prodor spoljašnje buke u prostoriju.

Program takođe ima modul koji se odnosi na prostornu akustiku procenjujući vreme reverberacije u prostoriji. Radeći na programu, korisnik će veoma brzo uvideti edukativnu vrednost koju on nosi u sebi, dopuštajući korisniku da varijacijama raznih pomenutih parametara (kao što su način spojeva konstrukcija,dimenzje prostora, veličina i položaj stolarije, različiti nivoi zvučne izolacije konstrukcija…), trenutno vidi kako to utiče na konačni rezultat prolaza zvuka iz jedne prostorije u drugu i na kraju krajeva šta sve utiče na zvučnu izolacionu moć jedne konstrukcije koja deli dve prostorije. Sa novim saznanjima, proces projektovanja će biti celokupniji, kompleksniji, svesniji i na kraju krajeva mnogo bolji po pitanju akustike, i uticaće sigurno na povećanje kvaliteta zvučne zaštite u objektima koji se grade, a samim tim i na kvalitet života.

Program ne uzima nikakve matematičke modele za proračun zvučne izolacije pojedinih konstrukcija, već koristi bazu podataka izmerenih laboratorijskih vrednosti, a ostale uticaje na prenos zvuka, uzima preko proračuna definisanih u evropskim standardima EN 12354

Program Program URSA Akustika 3.0 je prisutan na tržištu Slovenije već godinu dana, naišao je na jako dobar prijem i predstavlja nezamenjiv alat kod projektanata za projektovanje zvučne zaštite zgrada.  

Program se može koristiti kao pomoć pri projektovanju, a ne za komercijalnu upotrebu (zabranjena je dalja prodaja programa). Vlasnik URSA SLOVENIJA d.o.o. ne odgovara za tačnost proračuna.

Program URSA Akustika 3.0 –zatvorena besplatna verzija je dostupna na našoj internet strani i može se preuzet ovdje.

Program URSA Akustika 3.0 –otvorena  verzija koja ima mogućnost ubacivanja materjiala i konstrukcija u baze. Budući korisnik treba aktivacioni kod, koji će dobiti nakon plaćanja istog u iznosu od 432,00 € ( cena sa PDV-om) (zahtev za kupovinu aktivacionog koda možete podneti ovde).

 

Za dodatnu pomoć ili informacije obratite se na:
URSA d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd
Tel.: 011/6137 480,
assistance.srbija@ursa.com

Program URSA AKUSTIKA ME

Program  URSA AKUSTIKA ME namenjen je arhitektama – projektantima koji žele, da procene nivo zvučne izolacije različitih konstrukcija u okviru jedne građevine. Iako dobijeni rezultati nekada nisu dovoljni i ne mogu se zameniti sa kompleksnom studijom o zaštiti od buke, što je posledica radnog iskustva i profesionalnog rada na polju akustike, oni se svakako mogu koristiti kao smernice u projektovanju i podrška pri izradi kompleksne akustičke studije kod složenijih objekata, a za većinu objekata koji se sreću u svakodnevnoj projektantskoj praksi (stambene i poslovne zgrade, hoteli…) može se program koristiti i za izradu elaborata zvučne zaštite.

Za razliku od dosadašnjih software-a i proračuna koji su se pojavljivali na tržištu i koji su tretirali samo zvučno-izolacionu moć pojedinih konstrukcija zasebno, ovaj program nudi mnogo kompleksniji uvid u fenomen prostiranja zvuka kroz konstrukcije, uzimajući u obzir i efekte bočnog provođenja zvuka kroz zidove i međuspratne konstrukcije (tavanice i podove), tako da prenos zvuka iz jedne prostorije u drugu posmatra sistemski kroz sve elemente prostorije koji utiču na to.

Program takođe uzima u obzir i vrstu spojeva između konstrukcija koja može imati veoma značajan uticaj na prenos zvuka iz jedne prostorije u drugu, kao i uticaj spoljašnjih zidova i stolarije na prodor spoljašnje buke u prostoriju.

Program takođe ima modul koji se odnosi na prostornu akustiku procenjujući vreme reverberacije u prostoriji. Radeći na programu, korisnik će veoma brzo uvideti edukativnu vrednost koju on nosi u sebi, dopuštajući korisniku da varijacijama raznih pomenutih parametara (kao što su način spojeva konstrukcija,dimenzje prostora, veličina i položaj stolarije, različiti nivoi zvučne izolacije konstrukcija…), trenutno vidi kako to utiče na konačni rezultat prolaza zvuka iz jedne prostorije u drugu i na kraju krajeva šta sve utiče na zvučnu izolacionu moć jedne konstrukcije koja deli dve prostorije. Sa novim saznanjima, proces projektovanja će biti celokupniji, kompleksniji, svesniji i na kraju krajeva mnogo bolji po pitanju akustike, i uticaće sigurno na povećanje kvaliteta zvučne zaštite u objektima koji se grade, a samim tim i na kvalitet života.

Program ne uzima nikakve matematičke modele za proračun zvučne izolacije pojedinih konstrukcija, već koristi bazu podataka izmerenih laboratorijskih vrednosti, a ostale uticaje na prenos zvuka, uzima preko proračuna definisanih u evropskim standardima EN 12354

Program URSA AKUSTIKA je prisutan na tržištu Slovenije već 5 godina i 4 godine na tražištu Srbije , naišao je na jako dobar prijem i predstavlja nezamenjiv alat kod projektanata za projektovanje zvučne zaštite zgrada. 

Od 2017 godine u Crnoj Gori postoji obaveza proračuna zvučne zaštite prema “PRAVILNIKU O ZVUČNOJ ZAŠTITI ZGRADA”, pa je stoga napravljena verzija URSA AKUSTIKA ME u skladu sa crnogorskom regulativom. 

Program se može koristiti kao pomoć pri projektovanju, a ne za komercijalnu upotrebu (zabranjena je dalja prodaja programa). Vlasnik URSA SLOVENIJA d.o.o. ne odgovara za tačnost proračuna.

Program URSA Akustika ME je dostupan svim korisnicima na našem sajtu, a može se preuzeti ovde.

 

Za dodatnu pomoć ili informacije obratite se na: 
URSA d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd
Tel.: 011/6137 480,
assistance.srbija@ursa.com