Bilo da su u pitanju visokogradnja, niskogradnja, krov, zid ili pod –sa našim proizvodima od mineralne vune, ekstrudiranog polistirena i građevinskih folija, URSA nudi sveobuhvatna rešenja za skoro svaku aplikaciju.

Kosi krov je jedna kompleksna konstrukcija koja ima zadatak da zaštiti untrašnji prostor ispod njega od hladnoće, toplote, sunčevog zračenja, zvuka, vlage …

Više

Često su ravni krovovi projektovani kao takozvani "topli krovovi" kod kojih  hidroizolacija (npr. pokrivena slojem šljunka) formira završni funkcionalni sloj krovne konstrukcije. Hidroizolacija je izložena ekstremnim temperaturnim promenama i UV zracima, što može dovesti do oštećenja hidroizolacije usled zamora materijala.

Više

Optimalna izolacija plafona obezbeđuje visok nivo životnog komfora i smanjuje potrošnju energije. U zavisnosti od vrste plafona, toplotna i zvučna zaštita, kao I zaštita od požara mogu biti poboljšani. Sa svojim isprobanim i testiranim produktima od mineralne vune, URSA nudi sledeća rešenja.

Više

Suvomontažni zidovil nude puno mogućnosti za pravljenje slobodnog i fleksibilnog boravišnog prostora . Nema ulaza vlage iz zgrade. Sa lakim pregradnim zidovima male debljine može se postići visoka zvučna I protivpožarna zaštita. URSA proizvodi od mineralne vune za pregradne zidove su nezapaljivi.

Više

Pored krova, spoljašnji zidovi zgrada su konstrukcije sa najvećim potencijalom za poboljšanje energetske efikasnosti. Da bi se izbegli toplotni i ostali gubici energije, moramo optimalno izolovati zidove, što osigurava udoban život domovima leti i zimi. Prirodna izolacija od mineralne vune URSA je dokazano rešenje.

Više

Dobra izolacija poda pruža višekomfora i štedi energiju.U zavisnosti od dizajna poda, toplotna i zvučna izolacija može biti poboljšana. URSA sledeća rešenja sa svojim proerenim proizvodima od mineralne vune i XPS-a

Više

Sve više i više podrumskih prostora se koristi za život i rad, pa se stoga moraju grejati. Da bi sprečili prekomerne gubitke toplote preko podrumskog zida i plafona opterećenih slojem zemlje, “Pravilnik o Energetskoj Efikasnosti Zgrada” postavlja zahteve za izolacijom ovakvih konstrukcija. Primena ovih mera dovodi do smanjenja troškova grejanja I do povećanja temperature unutrašnjih površina konstrukcija koje su u dodiru sa zemljom, što sa druge strane pruža komfornu boravišnu klimu i pomaže izbegavanju oštećenja konstrukcije, kao što je formiranje buđi.

Više

Vazdušne kanale, cevovode i rezervoare štitimo sa toplotnom izolacijom od mnieralne vune, koja po potrebi može biti kaširana slojem aluminijumske folije. Na taj način sprečavamo nastanak kondenzata na površini tehničke instalacije.

Više