ursa-auenwand-1488190677.png

Spoljašnji zidovi

Pored krova, spoljašnji zidovi zgrada su konstrukcije sa najvećim potencijalom za poboljšanje energetske efikasnosti. Da bi se izbegli toplotni i ostali gubici energije, moramo optimalno izolovati zidove, što osigurava udoban život domovima leti i zimi. Prirodna izolacija od mineralne vune URSA je dokazano rešenje.

Spoljašnji zidovi

Prednosti izolacije sa spoljašnje strane:

  • Niske temperaturne oscilacije u nosećim zidovima (bez šokova)
  • Toplotni kapacitet zida ostaje održan, značajno smanjenje toplotnih mostova
  • Tačka rose je u izolaciji, bez kondenzacije u samom zidu
  • Bez kondenzacije na unutrašnjoj površini zida u oblasti konstruktivnog (usled promene vrste materijala) ili geometrijskog (npr.spoljni ugao) toplotnog mosta, čime se izbegava rizik od nastanka buđi.

 

Prednosti izolacije spoljašnjih zidova:

  • Značajne uštede kroz izolaciju spoljnog zida,
  • Toplotna izolacija spoljašnjih zidova doprinosi manjoj emisiji CO2 u atmosferu i postizanja cilja da zgrade budu klimatski neutralne

 

Principi izolovanja spoljašnjeg zida:

  • Izolovanje spoljašnjeg zida sa spoljne strane je bolje rešenje. Ako to nije moguće unutrašnja izolacija je bolje rešenje nego da zid bude bez izolacije.
  • Nema rasta vlage u zidu
  • Adekvatna zaštita od atmosferskih padavina.
  • Odlično rešenje u smislu sprečavanja infltracije spoljašnjeg vazduha i dobre izolacije termičkih mostova.

Ventilisane fasade su dugogodišnje dokazano dobro rešenje kako u novim zgradama tako I kod renovacije starih zgrada. One predstavljaju klasičan slučaj spoljašnjeg zida  sa toplotnom izolacijom sa "sa stanovišta građevinske fizike poželjne" spoljašnje strane I dodatnom zaštitom od atmosferskih uticaja. To je sa tehničke strane najpouzdanije rešenje koje obezbeđuje najmanje oštećenja spoljašnjeg zida tokom eksploatacije.

Više

Neventilisana sendvič fasada sa izolacijom URSA je trajna, toplotna, zvučna i trajna mehanička zaštita objekta.

Više

Industrijske senvič fasade su uglavnom izrađeni kao brzo i jeftino rešenje od čeličnih limova za industrijske hale. Zbog niskih troškova održavanja i velike fleksibilnost i u projektovanju, takve fasade se široko koriste za projektovanje industrijskih objekata. URSA proizvodi od mineralne vune sa standardizovanim dimenzijama pružaju optimalnu toplotnu i zvučnu zaštitu, kao i zaštitu od vlage, buke i požara.

Više

U slučaju drvenih konstrukcija, noseći I delovi za pričvršćivanje su kombinovani u jedan strukturalni elemenat. Standardne drvene grede  su obično na odstojanju od 62.5 cm, pričvršćene za noseću strukturu. Ovakvi drveni ramovi su ukrućeni samo drvenim elementima i/ili dipsanim pločama I zajedno čine stabilan drveni panel, koji ima veći nosivi kapacitet lod pojedinačnih komponenti zajedno.

Više