Najviši kvalitet za maksimalno zadovoljstvo kupaca –u skladu sa ovom filozofijom, zaposleni u URSA-i razmišljaju i deluju. U okviru naše međunarodne distributivne mreže, oni se brinu za nabavku proizvoda i savete po pitanju korišćenja izolacije. URSA zaposleni dobro poznaju paletu proizvoda i njihovu upotrebu I uvek su vam na usluzi sa savetom ili pomoći prilikom ugradnje. Samo ako su naši kupci zadovoljni, mi smatramo da smo postigli naš cilj.

Sva dokumentacija, koja se odnosi na naše proizvode, kao na primer brošure, katalozi, tehnički listovi itd, vam je ovde na raspolaganju I možete je preuzeti u PDF obliku.

Više

Ispod možete pogledati odgovore na najčešće postavljena pitanja.

Više

URSA je pripremila kratke filmske prezentacije načina ugradnje svojih proizvoda u različite građevinske konstrukcije zgrade. Na kratkim filmovima su detaljno obrazloženi postupci ugradnje toplotnih i zvučnih izolacija sa svim zanimljivim detaljima.

Više

Program URSA Građevinska fizika 2. je namenjen izradi elaborata energetske efikasnosti objekata u zgradarstvu prema standardima EN ISO 13790. SRPS EN 15315;SRPS EN 15217; SRPS.U.J5.520; SRPS.U.J5.530; i ostalih.

Više

Program URSA FRAGMAT - AKUSTIKA RS namenjen je arhitektima – projektantima koji žele, da procene nivo zvučne izolacije različitih konstrukcija.

Više

Pozivamo Vas, da pogledate ili besplatno preuzmete AutoCAD crteže, koji prikazuju najbolje načine upotrebe izolacionih materijala URSA. Detalji su u dwg formatu.

Više

Želite li da konačno smanjite konstantni porast troškova grejanja... 
Izolujte Vašu kuću!

Više

Najviši kvalitet za maksimalno zadovoljstvo kupaca –u skladu sa ovom filozofijom, zaposleni u URSA-i razmišljaju i deluju. U okviru naše međunarodne distributivne mreže, oni se brinu za nabavku proizvoda i savete po pitanju korišćenja izolacije. URSA zaposleni dobro poznaju paletu proizvoda i njihovu upotrebu I uvek su vam na usluzi sa savetom ili pomoći prilikom ugradnje. Samo ako su naši kupci zadovoljni, mi smatramo da smo postigli naš cilj.

Više