URSA SECO

PRO DKS

Lepak za paronepropusno lepljenje

ursa-pro_dks-1487334953.jpg

Područje upotrebe

Za vazdušno-nepropusno lepljenje paropropusnih-vodonepropusnih folija  i  parnih brana između sebe i na nosive konstrukcije kod:

Kosi krovovi:
Ventilisani I nebentilisani kosi krovovi

Plafoni:
Međuspratna konstrukcija ka negrejanom potkrovlju

Spoljašnji zidovi:
Unutrašnja izolacija spoljašnjeg zida
Montažne drvene konstrukcije

Opis proizvoda

Lepak za paronepropusno lepljenje svih folija URSA SECO PRO.

Tehničke karakteristike

Tehničke karakteristike:

  • trajno elastičan ,samolepljiv (labavi spojevi mogu se ponovno spojiti)
  • dugotrajno prianjanje, otpornost na starenje
  • tiksotropni lepak, ne kaplje
  • široki spektar prianjanja na različitim građevinskim materijalima i PE folijama
  • ne uzrokuje koroziju na metalnim površinama
  • mogućnost obrade od -5 °C do +35 °C

 

URSA SAP kod

Količina ml/pakiranju

Broj pakovanja/kutija

Broj kutija/paleta

7038607

310

12

96

Dokumentacija za preuzimanje