URSA GOES GREEN

08.03.2018

Sloganom »URSA goes green« želimo da naglasimo veću svest naših kupaca prilikom odabira boljih izolacionah materijala.

ursa-ursagoesgreen-1520514386.jpg

Sloganom »URSA goes green« želimo da naglasimo veću svest naših kupaca prilikom odabira boljih izolacionah materijala.

Kompanija Ursa sa svojim izolacionim materijalima za građevinarstvo, nastavlja tradicju razvoja novih izolacionh materijala i aktivno učestuvuje u nameri EU za smanjenjem emitovaja gasova  »staklene bašte« za 20% do 2020. godine.

Inovativni proizvod »BIOnic«, koji je na tržištu od prošle godine, napravljen je od obnovljivih i recikliranih prirodnih materijala.URSA proizvodi nude energetski efikasnije zgrade i poboljšavaju kvalitet života ljudi. Kako bismo dodatno naglasili naše učešće u smanjenju emitovanja CO2 globalno i lokalno, odlučili smo na internetu prikazati smanjenje emisije CO2, kroz prodaju naših izolacionih materijala i aktivnosti zaposlenih.

Kako prepoznati bolje proizvode?

Proverite ambalažu, jer zelena boja na njoj znači i bolje proizvode u našj ponudi. Na taj način, vi takođe možete pratiti slogan »URSA goes green« i dodati svoj kamenčić u mozaiku smanjenja emisije CO2.