Međuspratna konstrukcija ka negrejanom tavanu

Mnogo toplote se gubi tokom zime preko tavana kroz neizolovan krov. Topao vazduh se diže nagore, tako da mere postavljanja toplotne izolacije na najvišim delovima ka negrejanom prostoru imaju najveći efekt. Mere postavljanja dodatne toplotne izolacije su veoma jednostavne. U većini slučajeva boravišni prostori su sa takvom relativnom vlažnošću da se ispod izolacije postavlja parna brana, tako da vlaga koja izlazi kroz konstrukciju ne dovodi do prekomerne kondenzacije u njoj.

Ovakvi plafoni obično dele boravišne prostore od negrejanih potkrovnih prostora, i zbog toga je ovo veoma važna konstrukcija u smislu uštede energije. Međuspratne konstrukcije ka negrejanom tavanu je veoma lako izolovati, tako da se investicija brzo vraća od ušteda u potrošnji energije. URSA izolacioni materijali ispunjavaju visoke zahteve za toplotnu i zvučnu zaštitu plafonskih obloga.

Ugradnja

Priprema: Procena građevinske fizike

Pre početka izolacionih radova, postojeći plafon mora biti procenjen u smislu termičkih performansi, nepropusnosti za vazduh i propusnosti vodene pare.

Parna brana je potrebna da se postavi na topliju stranu izolacije naročito u slučaju izolovanja drvenih greda prema negrejanom tavanu u slučaju paronepropusne obloge po kojo se hoda na tavanu

 

Napomena:

Obezbediti dobru ventilaciju tavanskog prostora ako je moguće

 

 1. Postaviti parnu branu (za prohodna i neprohodna potkrovlja)

Postaviti parnu branu bez nabora i zalepiti preklope sa univerzalnom samolepljivom trakom.Kod vertikalnih konstrukcija i konstrukcija koje se uzdižu vertikalno (dimnjaci itd….) postaviti parnu branu uz te konstrukcije (20 cm) i zaptiti.

 2. Položiti izolaciju (za prohodna i neprohodna potkrovlja)

Postaviti drvene grede na pod i, ako je neophodno, fiksirati ih ili učvrstiti.

Napomena:

(Ako je potkrovlje prohodno) Rastojanje između greda zavisi od vrste završne obloge I opterećenja koje će biti u eksploataciji. Ubaciti izolacioni filc između greda bez pričvršćivanja tako da dobro prijanja uz grede. Visina greda = debljina izolacije.

 3. Postaviti podnu oblogu (za prohodna potkrovlja)

Nakon završetka izolacionih radova, postaviti završnu podnu oblogu (OSB ploču ili slično)na podkonstrukciju u skladu sa uputstvima proizvođača. Ako je potrebno obraditi podnu površinu