Spušteni plafon

Spušteni plafoni su laki plafoni,koji vise ispod gole tavanice. Prostor između tavanice i spuštenog plafona se koristi za instalacije kao što su ventilacioni kanali, kablovi, itd. Ugradne svetiljke mogu biti postavljene u ravni sa tim plafonima, tako da se dobijaju glatki spušteni plafoni. URSA izolacioni filčevi I akustičke izolacione ploče  takođe daju spuštenom plafonu dodatnu funkciju termilke I zvučne zaštite. Dodatne komponente sistema URSA SECO PRO  se koriste  Za zaptivanje I zaštitu konstrukcije od vlage.

Akustični plafoni se koriste za smanjenje buke generisane u prostoriji I ostale buke koja je u vezi sa tim.Zbog svog viokog koeficijenta absorpcije zvuka, URSA akustičke ploče su idealne kao ispuna iznad plafona. Zbog mogućnosti kaširanja crnim staklenim voalom  mogu se koristiti I kod perforiranih plafona.

URSA akustičke ploče od mineralne vune se takođe koriste u koncertnim salama  ili bioskopima iza zidne obloge  za kreiranje optimalnih akustičkih uslova .