Zidovi u tlu

Toplotna izolacija podrumskih spoljnih zidova smanjuje toplotne gubitke grejanih i negrejanih podruma takođe. Preporučljivo je postaviti izolaciju perimetra od samog početka gradnja sa spoljne strane, pošto naknadno izolovanje sa unutrašnje strane dovodi do gubitka unutrašnjeg prostora. Takođe, mogu se pojaviti i neizbežni toplotni mostovi.

Zidovi u tlu

Spoljašnja izolacija konstrukcija u tlu može zaštititi omotač zgrade od toplotnih mostova i dodatno mu pruža zaštitu od mehaničkih oštećenja. URSA XPS izolacione ploče su idealan materijal za ovakve aplikacije. One su otporne na vodu i dostupne su u varijantama koje trpe razna visoka opterećenja.

Spoljašnja izolacija zidova u tlu preko hidroizolacionog sloja štiti zgradu od toplotnih mostova I dodatno pruža zaštitu hidroizolaciji od oštećenja.