Izolacija vazdušnih kanala

Zvučna i toplotna izolacija od mineralne vune sprečava nastanak kondenzata na površini vazdušnih kanala i prigušuje buku, koja se širi kroz njih. Proizvodi od mineralne vune su takođe pogodni za toplotnu zaštitu ostalih tehničkih instalacija kao što su rezervoari, bojleri, cevovodi.