URSA GLASSWOOL

URSA AKP 5/Ge

Izoacija u pločama, od mineralne staklene vune, sa jedne strane kaširana crnom staklenom tkaninom velike mehaničke otpornosti

ursa-ursaakp5ge-1611145274.jpg

Područje upotrebe

Toplotna i zvučna izolacija za ventilacione kanale. Površina produkta je tokom čišćenja kanala otporna na uticaj četki za čišćenje. Koristi se kao apsorpcioni materijal u vazdušnim kanalima ili prostorijama gde je pored izuzetne toplotne i zvučne izolacije potreban i materijal sa površinom koja je visokootporna na fizičke uticaje.

 

                                                                       

Tehničke karakteristike

MW-EN-13162-T4-MU1-AF5

Karakteristike:

  • toplotna provodljivost po SIST EN 13162,SRPS U.A2.020 λD = 0,032 W/mK
  • klasa gorivosti A1 po SIST EN 13501-1 i SRPS ISO 1182
  • otpor strujanju vazduha AFr > 10 kPa s/m2
  • paropropusan (µ=1)
  • granična temperatura upotrebe 200 C
  • Koeficijent hrapavosti λ = 0,0195

 

 

URSA SAP šifra Debljina mm Dužina mm Širina mm Količina m2/palet Toplotni otpor RD (m2K/W)
2081225 30 2000 1200 100,8 0,9
2081544 40 2000 1200 76,8 1,25
2083246 50 2000 1200 57,6 1,55
2083275 60 2000 1200 48 1,85

Sertifikati

Slike ugrađenog materijala