Administrativna zgrada osiguravajućeg društva Tilia

Galerija

Kompletna renovacija spoljašnjih zidova, krova, prozora, vrata, podova i delimično sistema za grejanje. URSA je isporučila proizvod URSA FDP 2 za ventilisane fasade