Aerodrom u Lajpcigu/Hala- Hala za službu zimskog održavanja

Galerija

Na aerodromu u Lajpcigu, napravljene su dve nove hale za mašine i čistače snega koje čiste sneg i led u zimskom periodu.
Podovi hala su prilagođeni visokom opterećenju. Zbog toga, je ispod podne ploče postavljen URSA XPS N-VII-L kombinovan sa podnim grejanjem.