Bayonne skladište otpada

Galerija

Za ovaj objekat, bila je neophodna toplotna izolacija visokog kapaciteta u prostorima za razlaganje otpada da bi sepovećala efikasnost proesa.