1998

Novi pogon za proizvodnju staklene mineralne vune i novi međunarodni prodajni centri