2007

100 godina Uralite. Novi pogon za proizvodnju XPS-a u Rusiji i povećavanje rasta kapaciteta