URSA TECTONIC

HT

Tvrde, nezapaljive ploče od mineralne vune koje se koriste u sistemima ravnih krovova.

ursa-ht-1700216809.png

Područja upotrebe

  • toplotna i zvučna izolacija u sistemima ravnih krovova
  • toplotna i zvučna izolacija u prohodnim potkrovnim sistemima
  • toplotna i zvučna izolacija iznad rogova u sistemu kosog krova

Tehničke informacije

Tehničke karakteristike Vrednost Standard
Toplotna provodljivost λD 0,037 W/mK SRPS EN 13162
Klasa reakcije na požar A2, s1 d0 SRPS EN 13501-1
Linearni otpor strujanju vazduha ≥ 20 kPa s/m²  
Granična temperatura upotrebe 300°C  
Pritisna čvrstoća Cs(10) ≥40 kPa SRPS EN 826
Delaminaciona čvrstoća Tr ≥ 10 kPa SRPS EN 1607
Tačkasto opterećenje ≥ 410 N SRPS EN 12430
Klasa tolerancija T4 SRPS EN 823
Parapropustnost MU1 SRPS EN 12086
Kratkotrajno upijanje vode Ws SRPS EN 12087
Dugoročno upijanje vode WL(P) SRPS EN 12087

 

Debljina [mm] 80 100 120
Širina [mm] 1200 1200 1200
Dužina [mm] 2000 2000 2000
Toplotni otpor RD [m²K/W] 2,15 2,7 3,20