Industrijski pod

Industrijski podovi takođe treba da ispune zahteve toplotne zaštite.Istovremeno se moraju uzeti u obzir I velika statička I dinamička opterećenja. URSA XPS izolacioni proizvodi  mogu trpeti ekstremno visoka opterećenja, čime pružaju  ekonomski efikasna rešenja. Industrijski podovi se polažu preko izolacionih ploča I sloja za odvajanje ili hidroizolacije