Obrnuti ravan krov

Obrnuti ravan krov je poseban ovlik ravnog krova. Po svojoj formi pripada toplim krovovima a ime mu je izvedeno od načina postavljanja hidroizolacije u odnosu na izolaciju. Za razliku od konvencionalnih klasičnih ravnih krovova, gde je toplotno-izolacioni sloj postavljen ispod hidroizolacije,izolacija je kod obrnutih ravnih krovova postavljena iznad hidroizolacije.Na taj način je hidroizolacija zaštićena od mehaničkih  I termičkih uticaja slojem izolacije iznad. Ovo se odnosi kako na fazu izgradnje, tako I na fazu eksploatacije zgrade čiji je deo ravan krov. Obrnuti ravan krov može biti izveden u različitim varijantama. Tako imamo neprohodan ravan krov sa završnom oblogom od šljunka, prohodan ravan krov, ravan krov kao površinu za kretanje I parkiranje vozila ili zeleni obrnuti ravan krov. Za ovu aplikaciju, URSA nudi idealno rešenje sa svojim proverenim materijalima od ekstrudiranog polistirena (XPS) I ostalim komponentama sistema.

Neprohodni obrnuti ravan krov prekriven šljunkom

Neprohodan obrnuti ravan krov sa URSA XPS proizvodima je neverovatno prosto rešenje:termoizolacione ploče su postavljene na krovnu hidroizolaciju i tako obezbeđuju kako dug rok trajanja iste ,tako i  veoma visok nivo termiče zaštite konstrukcije. Hidroizolacija je zaštićena od mehaničkih uticaja tokom izgradnje i kasnije u eksploataciji. Na ovaj način takođe izbegavamo eksremno visoka temperaturska opterećenja  hidroizolacije. Broj slojeva konstrukcije je smanjen u poređenju sa klasičnim ravnim krovom. Montaža je jednostavna čak i u ekstremnim vremenskim uslovima.

Obrnuti zeleni ravan krov

Obrnuti zeleni ravan krov je specijalno područje upotrebe za URSA XPS. Krovna hidroizolacija je optimalno zaštićena za vreme zime i leta izolacijom i zelenilom iznad. URSA XPS proizvodi  su izuzetno otporni na pritisakt i na vodu ( ne upijaju vodu). Postoje URSA XPS proizvodi sa različitim otporom na pritisak. Treba napraviti razliku  između ekstenzivnog I intenzivnog zelenila.

Obrnuti ravan krov-terasa

Obrnuti ravni krovovi se mogu koristiti kao rešenje za prohodne terase iznad boravišnog prostora. Montaža završnih slojeva (npr. od  ploča ispranog betona) na URSA XPS može biti izvedena postavljanjem na nožice  ili na sloj sitnog šljunka 3/8 mm. U svakom slučaju, mora biti provereno  da li izabrano rešenje  statički odgovara opterećenjima koja se mogu očekivati na ovoj vrsti krova. URSA XPS proizvodi su dostupni u varijantama sa različitim otporima na pritisna opterećenja u skladu sa zahtevima.