Osnovna škola u Bršljinu

Galerija

Kompletna renovacija spoljašnjih zidova, krova, prozora, vrata, podova i delimično sistema za grejanje. Sa proizvodima URSA SF 34 i URSA SF 38 u spoljašnjim zidovima, izvedena je moderna fasada od drveta