Plivajući pod

Dobra izolacija poda pruža više udobnosti. Izolacioni sloj obezbeđuje  odvajanje košuljice od susednih konstrukcija, takoreći, "pliva" u  izolaciji. Zbog svoje elastičnosti mineralna vuna je veoma pogodan materijal za zvučnu zaštitu (zaštita od udarne buke). Pored toga, ona takođe doprinosi povećanju toplotne zaštite konstrukcije.

Plivajući pod

Zbog svoje izuzetno dobre dinamičke krutosti, URSA izolacione ploče od mineralne vune za plivajuće podove Jako dobro absorbuju zvuk udara. Istovremeno, zahvaljujući svojoj visokoj otpornosti na pritisak, one takođe mogu izdržati visoka opterećenja poda. PostavljeneIzmeđu podloge i košuljice, ploče mineralne vuna URSA takođe predstavljaju I termoizolaciju i na taj način štede toplotnu energiju.

 

Dinamička krutost s '(MN / m3) SDI

Dinamički krutost opisuje "elastičnost" -svojstvo izolacije koje je bitno kod zvuka udara. Što je manja dinamička krutost, bolja je zvučna izolacija.

 

Stišljivost CPi

Stišljivosti se definiše kao  razlika između dL i dB kod ploča od mineralne vune za izolaciju udarne buke. Maksimalno opterećenje na košuljici se određuje preko CP klasa prema Tabeli 4,iz standard EN 13162.

 

Nivo opterećenja i stišljivost izolacionog sloja ispod košuljice c

CP5 ≤ 2,0 kPa ≤ 5 mm

CP4 ≤ 3.0 kPa ≤ 4 mm

CP3 ≤ 4.0 kPa ≤ 3 mm

CP2 ≤ 5,0 kPa ≤ 2 mm

 

Prednosti

  • niska dinamička krutost do ≤ 7 MN / m3
  • niska toplotna provodljivost λD =0.032 W / mK
  • visoka otpornost na pritisno opterećenje (TEP = CP3; TSP = CP5)