Stambena zgrada u Lajpcigu

Galerija

Višespratna stambena zgrada je izgrađena 1905 i renovirana 2010 godine. Celokupna zgrada kao i fasada prema ulici je zaštićena kao istorijski spomenik.Zbog toga je fasada izolovana sa unutrašnje strane sa sistemom, specijalno dizajniranim za tu upotrebu URSA CLICK. Kosi krov je izolovan sa visokoefikasnim izolacionim materijalom URSA PUREONE.