URSA se pridružuje ETEX grupi

URSA se pridružuje ETEX grupi